nieuws

Legionella

bouwbreed Premium

Toet! Tooeeet!!! Ellende in aantocht! Wegwezen! Rampen kondigen zich soms ruim van te voren aan. Voordat een vulkaan vuur braakt, stijgen rookpluimen uit de krater en rommelt het binnenste der aarde.

Aan zo’n signaal kun je beter gehoor geven dan, zoals destijds de bewoners van Pompeï, doorgaan met feesten. Maar veelal luidt de noodklok nadat de ramp zich voltrok. Zo overleden vorig jaar dertig bezoekers van de Flora in Bovenkarspel aan veteranenziekte. Een catastrofe waaraan, zo lijkt het, geen waarschuwing vooraf ging. In werkelijkheid kwam de Floraramp niet onverwacht. Afgelopen vrijdag onthulde de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) dat al voordat legionella in Bovenkarspel toesloeg, een onderzoek gaande was naar de mogelijkheden om deze veroorzaker van veteranenziekte uit waterleidinginstallaties te weren. De risico’s van legionella werden dus al hoog ingeschat voordat er ongelukken gebeurden. Dat de ziektekiem losbrak toen de preventieplannen ontwikkeld werden, valt niemand te verwijten. Maar het is curieus dat geen mens de plannen meteen na de ramp in daden omzette. En het is ronduit absurd dat een jaar later – ironisch genoeg een dag voordat minister Borst een boompje plantte ter nagedachtenis van de Flora-slachtoffers – blijkt dat de plannen niets voorstellen. Want er is stomweg onvoldoende personeel om de 500.000 installaties na te lopen waarin het virus zich kan verstoppen. Daar komt bij dat het gros van de installateurs niet is gekwalificeerd om zulk werk te doen. De vergelijking met Pompeï dringt zich op. Het feit dat er een half miljoen waterleidinginstallaties zijn waarin de legionellabacterie zich op de aanval kan voorbereiden, terwijl niemand die uitbraak kan voorkomen, maakt een Pompeïaanse ramp niet denkbeeldig. Toen de Vesuvius rommelde, vierden de Pompeïanen feest. Nu de legionellabacterie zijn kansen lijkt af te wachten, plant Nederland een boompje. Pompeï werd een monument voor zorgeloze roekeloosheid , minister Borst maakte zaterdag een begin voor een gedenkteken voor vaderlandse roekeloosheid: een Bulderbos voor legionellaslachtoffers.

Reageer op dit artikel