nieuws

Laatste bastion van Muiden in de wacht

bouwbreed

De Historische Kring (HKM) in Muiden is het oneens met de gemeentelijke prioriteiten voor de nog resterende restauratiewerkzaamheden aan de vestingwerken rond de stad. Bij de provincie Noord-Holland is subsidie aangevraagd voor het herstel van twee in slechte staat verkerende courtines (verbindingswallen tussen bastions), terwijl de historische kring veel liever had gezien dat het laatste bastion, bastion 6, prioriteit had gekregen.

De HKM vreest dat dit lang veronachtzaamde bolwerk voorgoed in het verdomhoekje terecht komt. Van de overgebleven elf bastions – het twaalfde moest wijken voor nieuwbouw – is nummer 6 het laatste dat nog niet is gerestaureerd. Burgemeester Smit zegt te hopen dat bastion 6 in de nabije toekomst aan de beurt komt. “Wanneer weet ik niet. Er gaat een gedegen plan van aanpak aan zo’n subsidieaanvraag vooraf, zover zijn we nog lang niet.” De HKM wilde het vestinggebouw de functie geven van een klein museum. De Muidense vestingwerken maken deel uit van de oude Hollandse Waterlinie en later van de Stelling van Amsterdam. De aanpak van de twee courtines, waarvan het metselwerk slecht is, vergt samen met werkzaamheden aan de schutsluis en de brug 1,5 miljoen gulden.

Reageer op dit artikel