nieuws

Infrabeheer betaalt NS bij vertraging werk aan het spoor

bouwbreed Premium

Railinfrabeheer moet binnenkort de Nederlandse Spoorwegen schadeloos stellen als treinen tegen de afspraken in niet kunnen rijden door werkzaamheden aan de rails. In het prestatiecontract dat de NS sluit met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) voor het rijden van treinen op het hoofdrailnet in de periode tot en met 2010, worden hierover afspraken opgenomen.

Volgens een woordvoerder van NS Reizigers komt het geregeld voor dat werkzaamheden aan de rails uitlopen. Gisteren was dat nog het geval in Alkmaar. Door een inmeetfout raakte daar een spoorbrug gestoord. Gevolg was dat gedurende een groot deel van de ochtend treinverkeer in de kop van Noord-Holland onmogelijk was. “Hiervoor worden wij nu niet schadeloos gesteld”, aldus de woordvoerder van NS Reizigers. “Het is echter de bedoeling dat daarin verandering komt. Wij willen zelf klanten die veel vertraging oplopen, schadeloos gaan stellen. Ligt echter de oorzaak van die vertraging niet bij ons, maar bijvoorbeeld bij Railinfrabeheer, dan willen we de kosten kunnen verhalen”. Railinfrabeheer heeft als gevolg van de afspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt over het op tijd laten rijden van treinen al wel een bonus- malusregeling voor de aannemers. Veroorzaken zij met hun werkzaamheden meer vertragingen dan afgesproken, dan moeten ze daarvoor een boete betalen. Daar staat tegenover dat ze vergoedingen ontvangen als ze juist de hinder voor het treinverkeer tot een minimum beperken. Een soortgelijke regeling moet er nu ook komen tussen de opdrachtgever voor het onderhoudswerk aan rails Railinfrabeheer en de Nederlandse Spoorwegen. Dat is nodig omdat per 1 januari Railinfrabeheer uit het NS- concern wordt gelicht en onderdeel wordt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daardoor wordt de grip van de NS-directie op deze organisatie beperkt. Hoewel het geregeld voorkomt dat onderhoudswerk langer duurt dan de afgesproken uren, kan volgens NS Reizigers niet worden gesproken van een toename van het aantal incidenten zoals maandag in Alkmaar. “We zijn in Nederland bezig met een inhaalslag. Daardoor wordt er erg veel aan de rails gewerkt. De kans dat er eens iets mis gaat is daardoor ook groter. Het komt echter ook geregeld voor dat een werk een paar uur uitloopt, maar dat wij er net geen last van hebben.”

Reageer op dit artikel