nieuws

Huursubsidie mogelijk in belastingvoordeel omgezet

bouwbreed

Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting moet onderzoeken of het mogelijk is de huursubsidie in 2002 of 2003 te fiscaliseren.

Dat is het gevolg van een motie die PvdA en CDA vrijdag vroeg in de ochtend indienden bij de behandeling van de begroting voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in de Tweede Kamer. D66 gaf aan zich bij de stemming over twee weken achter de motie te zullen scharen. Daarmee is sprake van een Kamermeerderheid. Het omzetten van de subsidie in belastingvoordeel is een haalbare kaart geworden door het nieuwe belastingsysteem. Voorheen stuitten voorstellen op het bezwaar dat mensen zonder inkomen geen of nauwelijks belasting betalen en dus ook geen aftrek genieten. Het nieuwe systeem kent het fenomeen van de heffingskorting. Ook als geen belasting is betaald, kan de belastingdienst geld uitkeren. De VVD is mordicus tegen fiscalisering van de huursubsidie. Staatssecretaris Remkes leek ook niet al te enthousiast., Hij zegde wel onderzoek toe, maar erg overtuigend was het niet. Daarom dienden de Kamerleden Duivesteijn (PvdA) en Biesheuvel (CDA) de motie in. Uitgangspunt is dat de huurders met een laag inkomen er niet op achteruit mogen gaan. CDA en PvdA willen de huurverhoging voor mensen met subsidie volledig compenseren. Daarvoor wordt overigens niet het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing gebruikt, zoals de PvdA dinsdag nog bepleitte. Gezocht wordt naar een ander potje.

Reageer op dit artikel