nieuws

Halftime-project levert veel innovaties op

bouwbreed Premium

Het halftime-project van de Hollandsche Beton Groep (HBG) heeft tal van technische en organisatorische innovaties opgeleverd. De resultaten werden gisteren aan zo’n driehonderd medewerkers van HBG-bedrijven gepresenteerd.

Tegelijk startte HBG-Connect, een intranet voor de HBG-groep. “Het is een enorme database, waarin gegevens over ieders kennis is opgeslagen. We zijn daarmee een van de weinige bedrijven met een kennismanagementsysteem”, aldus een trotse ir. R. Nout, projectmanager van het halftime-project. Samen met TNO heeft HBG in de afgelopen drie jaar een budget van achteneenhalf miljoen gulden besteed aan het zoeken naar mogelijkheden om de bouwtijd te verkorten. “Het project is geïnitieerd vanuit de HBG Holding. Die moet niet alleen maar administreren, maar ook zorgen voor synergie tussen de verschillende maatschappijen”, aldus Nout. TNO nam voor drie miljoen gulden deel, waarvan anderhalf miljoen uit eigen financiering en de andere helft betaald door HBG. Op haar beurt kreeg de bouwonderneming een subsidie van zo’n dertig procent, in het kader van de regeling Bedrijfstechnologische Samenwerking. “TNO is dus niet als adviseur door ons ingehuurd, maar we zijn gelijkwaardige partners”, licht Nout toe.

Nieuwe planning

“We hebben geconstateerd, dat het in de woningbouw mogelijk is om de bouwtijd meer dan te halveren. In de utiliteitsbouw lukt dat nog niet, hoewel we ook daar een behoorlijk effect hebben bereikt”, aldus Nout. Hij verklaart het succes in de woningbouw uit de repetitie en de prefabricatie van elementen. “In de hoogbouw leveren de logistiek en de maatvoering meer problemen op.” De tijdwinst in de woningbouw is vooral te danken aan een nieuwe manier van plannen. Ing. P. Dijkman, projectorganisator bij HBG Woningbouw in Almere, is op het onderwerp afgestudeerd. Hij laat een planning zien, waarbij op de verticale as niet de werkzaamheden, maar het aantal woningen vermeld staat. De gekleurde vakken staan voor de verschillende werkzaamheden. Met een computerprogramma haalt Dijkman zoveel mogelijk ‘lucht’ uit de planning, zodat zo weinig mogelijk witte vakken overblijven. Het resultaat is verbluffend. Maar niet alleen de planning draagt bij aan het verkorten van de bouwtijd. “We zijn begonnen met het inventariseren van de knelpunten”, vertelt Nout. Daarbij is de verbouwing van het Feijenoord- stadion als referentieproject gebruikt. “Dat is heel snel gegaan, tussen twee voetbalseizoenen in. Dat is vooral gelukt door de inzet van meer mensen en meer management, waardoor deelprocessen parallel uitgevoerd konden worden. Meestal leidt meer capaciteit tot inefficiëntie en conflicten, maar hier heeft extra management geholpen.”

Vierde dimensie

HBG en TNO hebben behalve naar organisatie, workflow en technologie ook gekeken naar de ondersteunende processen. Daarbij valt vooral de vierdimensionale software op. “In de toekomst zal steeds meer met driedimensionale CAD-programma’s getekend worden. ‘What you see is what you get’ is het devies. Het blijkt, dat zowel ervaren als onervaren medewerkers makkelijk fouten uit 3D-modellen halen. De vierde dimensie bestaat uit informatie, die aan de driedimensionaal weergegeven bouwdelen is gekoppeld”, legt Nout uit. “Iedereen kan dan werken met de meest recente gegevens.” Volgens dr.ir. R. Los, manager van het half- time-project bij TNO, is het beheersen van de informatie van doorslaggevend belang. Een virtueel model van de bouw kan inzicht geven, voordat aan de uitvoering van een bouwproces wordt begonnen. “De computers van vandaag kunnen het makkelijk aan. Een snel netwerk is van belang. Iedereen kan dan met de meest recente gegevens werken, opgeslagen in een consistente database.”

Een innovatieve planning van HBG Woningbouw in het kader van het halftime-project. Op de verticale as staan niet de werkzaamheden, maar het aantal woningen. De gekleurde blokjes geven verschillende werkzaamheden aan. Met een computerprogramma is de planning zo kort mogelijk gemaakt, door zoveel mogelijk tijd tussen de werkzaamheden weg te halen.

Reageer op dit artikel