nieuws

Hakkers denkt in totaaloplossingen

bouwbreed Premium

Inmiddels 125 jaar is Hakkers Werkendam actief in en rondom de Nederlandse wateren. Het goed toegeruste familiebedrijf beperkt zich allang niet meer alleen tot het uitvoerende werk. “We stappen steeds eerder het bouwproces in.”

Op het bedrijfsterrein vlak achter de Nieuwe Merwede liggen van wilgentenen gemaakte zinkstukken zoals ze ooit door grondlegger Dielis Cornelis Hakkers werden vervaardigd. Vanuit de griend- en rietcultuur legde deze Hakkers in 1875 de basis voor het bedrijf. Toch zou het nog bijna een eeuw duren voordat het handelsbedrijf daadwerkelijk de omslag naar de aannemerij zou maken. De sluiting van het Haringvliet in 1970, die het einde van de griendcultuur in de Biesbosch inleidde, was destijds de aanleiding. “Het Deltaplan bracht voor ons nieuwe mogelijkheden. Eigenlijk werd het ons destijds op een presenteerblaadje aangeboden.”

Veelzijdig

Aan het woord is algemeen directeur Ad Hakkers. Samen met neef Adriaan is hij de vierde generatie Hakkers die, bijgestaan door Thijs van der Schuit, het weg- en waterbouwbedrijf leidt. In de loop van de tijd ontwikkelde het griendbedrijf zich tot een veelzijdig waterbouwkundig aannemersbedrijf. De activiteiten omvatten naast kust- en oeverwerk ook hei-, constructie-, grond- en baggerwerk. Al deze aspecten kwamen onder meer aan bod bij het graven van het nieuwe Kanaal door Zuid-Beveland, een project waarmee Hakkers tussen 1986 en 1992 naam maakte. “We zijn dus niet afhankelijk van één discipline”, vat Hakkers de kracht van het bedrijf samen. Het familiebedrijf, dat veelal in opdracht van de overheid werkt, is allang niet meer alleen uitvoerend bezig. De afgelopen decennia heeft het zich steeds meer toegelegd op het ontwerpen van constructies en inrichtingsplannen. Hakkers noemt als voorbeeld een natuurontwikkelingsproject in Driel.

Vispassage

Daar werkt Hakkers momenteel aan de herinrichting van een stuweiland in de Rijn. Naast het verplaatsen van zo’n 225.000 kuub grond, is het weg- en waterbouwbedrijf verantwoordelijk voor de aanleg van een 620 meter lange kunstmatige vispassage, de grootste van West-Europa. Het betreft hier een pilotproject van Rijkswaterstaat op het vlak van kwaliteitsborging. “We stappen steeds eerder het bouwproces in. De nadruk ligt niet meer alleen op productie en prijs, maar is geleidelijk aan verschoven naar kwaliteit”, verklaart Hakkers de accentverschuiving. Voor het uitvoeren van design en construct-projecten beschikt de aannemer over een eigen ontwerpafdeling van tien engineers en constructeurs. “Aan de hand van een aantal randvoorwaarden zijn we goed in staat om totaaloplossingen te bedenken.” Hakkers verwijst naar de herinrichting van de Zuid-Willemsvaart in Helmond. “Door het aanleggen van landhoofden, plaatsen van bruggen en herstellen van kaden hebben we de kanaalarm door Helmond zo aangepast dat deze esthetisch en architectonisch past in het stedelijk gebied.” Het middelgrote bedrijf zal zich dan ook meer op dergelijke projecten gaan richten. “Op dat gebied gaan we dan ook de uitdaging aan met de grotere bedrijven”, klinkt het strijdbaar. De Werkendamse aannemer is daarvoor goed toegerust. Zo heeft het bedrijf een eigen constructiebedrijf, waar allerhande stalen onderdelen worden vervaardigd. Waartoe het bedrijf in staat is, maakt een blik in de loods duidelijk. Daar liggen twee stalen buizen met een diameter van 1.60 meter. Nadat ze aan elkaar zijn gelast, wordt het 25 meter lange onderdeel verscheept naar Hansweert, waar het als afmeerelement zijn eindbestemming vindt. “We maken zoveel mogelijk prefab. Ons streven is zelf kennis op te bouwen, te testen en te verbeteren.” De waterbouwkundige aannemer beschikt daarnaast over een goed uitgeruste vloot. De meest prominente werkschepen zijn – uit waardering – vernoemd naar de voorvaders. Momenteel wordt gewerkt aan schaalvergroting. Met de in aanbouw zijnde Frans, een bijna zestig meter lang zelfvarend werkschip met een draagvermogen van 870 ton, is het bedrijf nog breder inzetbaar. Het vlaggenschip zal worden ingezet voor het zwaardere hei- en hijswerk en is geschikt voor baggerwerk tot op een diepte van 20 meter.

“Kwalitatieve groei blijft ons streven.” Bedrijf: Hakkers Werkendam BV Werkzaamheden: hei-, constructie, kust- en oever-, grond- en baggerwerken Omzet: 40 miljoen gulden Aantal medewerkers: 85

‘We stappen steeds eerder het proces in’

Reageer op dit artikel