nieuws

Haaglanden wil blijven bestaan

bouwbreed Premium

Het stadsgewest Haaglanden wil na 1 maart 2003 blijven voortbestaan. Dat heeft het dagelijks bestuur van het stadsgewest minister De Vries van Binnenlandse Zaken laten weten.

Volgens het dagelijks bestuur zijn de gemeenten in de regio Haaglanden zeer op elkaar aangewezen en met elkaar verweven. “Dat maakt een goed georganiseerde, niet vrijblijvende intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk en onvermijdelijk. Met name geldt dat op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en bereikbaarheid”, schrijft het bestuur. Op 1 maart 2003 eindigt de werkingsduur van de Kaderwet Bestuur in Verandering, onder welks regime Haaglanden nu werkt. Er is dan geen wettelijke basis meer voor het functioneren van dit stadsgewest.

Reageer op dit artikel