nieuws

GWW-sector onderkent belang van onderzoek

bouwbreed

Alle onderzoeksplannen van Delft Cluster zijn door de raad van toezicht goedgekeurd. De meerjarenbegroting van het lopende onderzoeksprogramma van het Delft Cluster sluit op 125 miljoen en omvat inmiddels ruim tachtig projecten. De bijdrage hierin van de gww-sector overtreft met een bedrag 46 miljoen gulden eerdere verwachtingen.

Delft Cluster is een samenwerkingsverband van de Delftse instituten GeoDelft, IHE Delft, TNO, TU Delft en WL |Delft Hydraulics voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Door de samenwerking wordt de efficiency van de onderzoekprogramma’s vergroot en wordt de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en advisering verbeterd. Behalve uit eigen gelden worden onderzoeksprogramma’s gefinancierd uit overheidsgeld van de Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking. Voor de meerjarenbegroting van het lopende onderzoeksprogramma is de inspanning van de gww-sector zo’n 15 miljoen gulden hoger dan begroot. Volgens H.J. Opdam, directeur bedrijfsvoering van Delft Cluster, gaat het om een grotere inspanning bij onderzoeksprojecten die al waren voorzien en niet om nieuwe projecten. “Bij het oprichten van Delft Cluster rekenden we erop dat we bij circa 30 procent van de programma’s de sector konden betrekken. We staken daarmee onze nek aardig uit, vonden we. Nu blijkt dat percentage op 40 te liggen. Gunstig.” Een groot deel van de onderzoeksprojecten die Delft Cluster uitvoert, gaat om het vaststellen van de belangstelling voor een bepaald onderwerp. Het merendeel van deze onderzoeken leidt tot het formuleren van een groter project zoals bijvoorbeeld kennisontwikkeling van integrale risicobenadering en veiligheid van dijken of de lange- termijnconsequenties van grootschalige ontwikkeling van kust- en riviergebieden.

Voorlopig

Een aantal projecten van het lopende programma heeft nog een voorlopige goedkeuring. Opdam hoopt eind dit jaar het volledige programma definitief te hebben vastgelegd. Naar verwachting zullen van het programma dat tot 2002 loopt, halverwege volgend jaar de eerste resultaten loskomen. Overigens wordt ongeveer twintig procent van het onderzoekswerk uitgevoerd door andere partijen dan de vijf bij het cluster aangesloten kennisinstituten.

Reageer op dit artikel