nieuws

Groningen onderzoekt gesjoemel met voorschriften

bouwbreed Premium

De gemeente Groningen stelt een onderzoek in naar de naleving van de voorschriften bij 84 woningen aan de Groningse Palmslag. Wethouder W. Smink van ruimtelijke ordening heeft dat toegezegd na maandenlang aandringen van de SP-fractie.

Die stelde al in juni vragen over de kwestie, naar aanleiding van een bouwkundig rapport waaruit bleek dat de huizen niet voldoen aan de eisen voor brandveiligheid en geluidsisolatie. In het rapport – van onderzoeksbureau Van der Plas – wordt vastgesteld dat op een aantal punten is afgeweken van de bouwtekening. De muren tussen de woningen blijken niet van beton, zoals op de tekening staat, maar van spaanplaat. Ook zijn de wanden 50 millimeter. dunner dan de 180 millimeter die op de bouwtekening staat aangegeven. Eén bewoner van de Palmslag bestookt de gemeente Groningen en verhuurder Domein al jarenlang met brieven, klachten en onderzoeksrapporten over de slechte staat van de woningen. De gemeente zag tot nog toe echter geen aanleiding de kwestie nader te onderzoeken.

Controle

In juni stelden B en W van Groningen dat een onafhankelijke beoordeling van het rapport door het college niet mogelijk was, aangezien een controle door de dienst ruimtelijke ordening heeft ontbroken. De SP liet het er niet bij zitten en bleef aandringen op een onderzoek. Dat leidde deze week tot een motie van de SP, waarop wethouder Smink de toezegging deed dat het onderzoek er komt.

Reageer op dit artikel