nieuws

Goedkoop ‘sonderen’ vanaf een aanhangwagen

bouwbreed Premium

In 2020 moeten 615.000 warmtepompen zorgen voor de verwarming van gebouwen in Nederland. Dat staat in een convenant tussen overheid en bedrijfsleven. Eind 1999 stonden er nog maar 7.000, waarvan er ongeveer duizend in dat jaar zijn geplaatst.

“Wil je dat enorme aantal halen, dan moet je het aanbrengen van verticale bodemwarmtewisselaars flink goedkoper maken”, stelt ing. A.P. van den Berg, directeur van de gelijknamige Heerenveense onderneming. Twee jaar geleden introduceerde hij een systeem ,waarbij verticale bodemwarmtewisselaars met zware sondeervoertuigen hydraulisch de grond in worden gedrukt. Het bleek een aantrekkelijk alternatief voor boren.

Aanhanger

Van den Berg heeft daarna een vereenvoudigde sondeerversie ontwikkeld om zo de markt voor verticale bodemwarmtewisselaars te vergroten. De Heerenveense Ingenieur van het Jaar 1998 bedacht dat de sondeerapparatuur ook op een aanhanger met een tandem-as kan worden gemonteerd. Dat moet het karwei voor de particuliere woningbouwer aantrekkelijk maken. “We kunnen op deze manier flink de markt vergroten”, denkt Van den Berg. Ook voor kleine aannemers zou de methode aantrekkelijk zijn. Bij het systeem gaat een lus in een holle buis de grond in. De kop van de buis zit aan de leidingen vast. Op het moment dat de holle buis weer naar boven gaat, blijft de kop als een anker met de leidingen in de grond steken. De voordelen zijn een maximaal grondcontact en een minimale doorsnede van de holle buis. De apparatuur op de aanhangwagen moet twintig ton drukken. Daardoor moet de aanhanger met een door Van den Berg ontwikkeld hydraulisch grondankerindraaiapparaat worden verankerd. Ook wordt gebruik gemaakt van de gepatenteerde verloren kop om de verticale bodemwarmtewisselaar op z’n plaats te houden. Bij toepassing van de traditionele methodes, waarbij de leidingen de grond worden ingedreven, moet de opdrachtgever rekening houden met een kostprijs van tachtig tot honderd gulden per meter. Omdat voor een gemiddelde woning ongeveer tweehonderd meter leiding nodig is, komt dat alleen al voor het leidingwerk op twintigduizend gulden. De Heerenveense ingenieur heeft berekend dat de kosten van zijn jongste vinding ten opzichte van de boormethode met circa tachtig procent omlaag kunnen. Dat komt voornamelijk door het huren van de aanhangwagen met apparatuur.

Evenwicht

Het convenant met zijn doelstelling van 615.000 warmtepompen wekt de indruk dat bodemwarmte een onuitputtelijke bron is. “Dat is het an sich niet”, zegt ir. L. Wijshof, senior-adviseur warmtepomp woningbouw van Novem. Doelstelling van het convenant is, volgens Wijshof, om de techniek in de markt te zetten en tegelijk technieken te ontwikkelen die een flinke kostenreductie met zich meebrengen. “En grondwarmte kun je onttrekken tot een bepaald evenwicht. Daarna heb je weinig rendement meer”, vervolgt Wijshof. Hoe meer warmtepompen, des te eerder het evenwicht is bereikt. Maar het afkoelen van de bodem kan opgevangen worden door de zomerse warmte in gebouwen op te vangen en in de bodem op te slaan. “Dat kan nu al buiten de warmtepomp om”, aldus Wijshof. “Zo kunnen we het afkoelen van de bodem ondervangen en ontstaat wel een permanente bron.” Als iedereen in de bodem gaat prikken, is meer regelgeving nodig, verwacht de Novem-adviseur. Nu wordt met VROM overlegd over de milieuregels om schade aan het milieu te voorkomen. Ze moeten vooral een richtlijn zijn voor gebruikers, provincies en gemeenten en zijn bedoeld om te voorkomen dat een vergunning nodig is, zoals die wel geldt voor het onttrekken van grondwater aan de bodem. Wijshof: “We zoeken naar de balans die geen belemmeringen opwerpt voor het toepassen van bodemwarmte, maar ook het milieu geen schade berokkent.”

Reageer op dit artikel