nieuws

Geluidswal in Dudok-stijl

bouwbreed

Als een geel lint slingert Hilversums langste bouwwerk zich vanaf de Diependaalselaan tot aan de brug bij ‘s-Graveland. Een bijzonder geluidsscherm is dit. Niet alleen vanwege de kleur, ook de voeg is ongewoon. Beide zijn uitgevoerd in Dudok-stijl.

De speciaal voor Hilversum ontworpen 780 met lange geluidwerende muur, die het lawaai van de Vreelandseweg moet dempen, is een idee van architect Ron Pfeiffer. Het ministerie van VROM betaalde de volle mep aan kosten: twee miljoen gulden. M. Rademaker van de gemeente Hilversum meent dat het scherm een voorbeeld is van ‘hoe het ook kan’. De betonnen sinusvormige elementen op de groenstrook tussen de woningen en de Vreelandseweg zijn dusdanig behoedzaam aangebracht, dat het grootste deel van het aanwezige groen gespaard kon blijven. Het scherm, gemiddeld vier meter hoger dan de weg, slingert achter de behouden gebleven waardevolle bomen langs. Rademaker heeft grote waardering voor de omzichtigheid waarmee behalve het groen ook leidingen in de grond worden ontzien. De vraag leeft of de geluidsmuur in baksteenprint de authentieke Dudok-kenmerken evenaart, of dat het duidelijk surrogaat is. Rademaker: “Als je de elementen naast het Hilversumse raadhuis plaatst, lijken ze werkelijk een heel eind. Bij Maas en Waal Beton in Malden wordt het proces, met name wat betreft de kleur, streng bewaakt.”

Graffiti

De productie van het mengsel van beton, wit cement en kleurpigmenten wordt door de computer streng gestuurd. T. Noorlander van de betonfabriek: “Bij het bepalen van de kleur is de water/cement-factor van essentieel belang. Trouwens ook de trillingfrequentie van het materiaal, waarmee de dichtheid wordt verkregen, is bepalend voor de kleur. Voor het Hilversumse scherm hanteren we kleurcode 402. Of het exact Dudok-geel is, weet ik niet.” Op de geluidswand wordt een speciale anti-graffiti coating aangebracht. Dit uit Scandinavië afkomstige product op basis van koolhydraten wordt in twee lagen opgespoten. APP All Remove uit het Brabantse Cuijk is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de anti-graffitilaag. Mochten spuitbuskunstenaars de muur onverhoopt bekladden, dan zal APP tot reiniging overgaan. Bij het schoonmaken lost de toplaag van de coating op. De muurtekeningen worden met die oplossing in een moeite meegenomen. Eind november zal het scherm af zijn. Er is dan zes maanden aan gewerkt.

Reageer op dit artikel