nieuws

Geldermalsen zucht onder aanleg Betuwelijn

bouwbreed Premium

Geldermalsen moest vooral landelijk en groen blijven, luidde de wens van het Rijk. Waarna de gemeente vervolgens door diezelfde rijksoverheid de Betuwelijn, de verbreding van de A2 en de A15 en de verbinding met het Randstadspoor op zijn dak kreeg.

Gemeentelijk voorlichter J.C. van Leeuwen: “Wat blijft er dan nog over van dat landelijke en dat groene?” De gemeente Geldermalsen is een typische plattelandsgemeente in het stroomgebied van de rivier de Linge. Ze is ontstaan na een omvangrijke herindeling in 1978, en bestaat sindsdien uit elf dorpen en kernen, waaronder behalve Geldermalsen ook Beesd, Meteren, Deil en Enspijk. De bedrijvigheid richt zich voornamelijk op de fruitteelt en distributie en transport. Dat laatste is niet zo verwonderlijk, gezien de ligging nabij de belangrijkste spoor- en wegverbindingen Utrecht-Den Bosch en Rotterdam-Arnhem. Die goede bereikbaarheid en het landelijke karakter zijn de reden dat Geldermalsen een gewilde woongemeente is. “De druk op de woningmarkt is enorm”, aldus Van Leeuwen. Toch mag er niet veel worden bijgebouwd. Gemiddeld gaat het om zo’n 150 woningen per jaar, voornamelijk geconcentreerd in de kernen Geldermalsen en Beesd. In Geldermalsen gaat het om de locatie Kalenberg, waar tot 2004 duizend woningen worden gebouwd. In Beesd heet het plan Beesd-Midden. Dat omvat de bouw van driehonderd woningen. “Beide projecten lopen heel goed, ook in concurrentie met de grote bouwlocaties van de gemeenten om ons heen. We krijgen toch vaak te horen dat er bij ons meer lucht in de wijken zit.” Dat de woningbouw zich concentreert in Beesd en Geldermalsen heeft alles te maken met de bepaling van Rijk en de provincie Noord-Brabant dat de gemeente als geheel landelijk en groen moest blijven. Een wens die ook door het gemeentebestuur is overgenomen. Van Leeuwen: “We hebben op de koop toe genomen dat we minder woningen zouden kunnen bouwen.” De verbazing over wat de gemeente daarna overkwam was dan ook groot. “Want wat zagen we gebeuren? Dat we achtereenvolgens de Betuwelijn, de verbreding van de A2 en de A15 en de aansluiting van het spoorwegennet op het Randstadspoor op ons dak krijgen. Dan vraag ik u: wat blijft er dan nog over van de landelijke en groene gemeente die ons allemaal voor ogen stond?.” Daar komt volgens Van Leeuwen nog bij dat al die plannen de gemeente ook nog eens heel veel geld gaan kosten. “Want we zijn verplicht planologische medewerking te verlenen. Dat betekent dat alle rompslomp daaromheen, van de wijziging van het bestemmingsplan tot aan de afhandeling van de klachten die daarop volgen, door de gemeente moeten worden afgehandeld. Dat kost gigantisch veel geld. Daar zijn de komende jaren heel veel van onze ambtenaren mee bezig. Zonder dat er ook maar iets tegen over staat. Sterker nog: we worden er hier alleen maar slechter van.”

Reageer op dit artikel