nieuws

Fundering porseleinfabriek legt deel verleden bloot

bouwbreed Premium

Het archeologisch onderzoek naar de funderingen van de Loosdrechtse porseleinfabriek is afgerond. Het veldwerk van de afgelopen maanden heeft veel nieuwe kennis opgeleverd.

Nog niet alle funderingen zijn overigens blootgelegd. Bebouwing op belendende percelen verhindert dit. Tientallen jaren hebben Loosdrechters gespeurd naar de plek waar de fabriek gestaan zou kunnen hebben. Geraadpleegde documenten uit het Rijksarchief bleken niet altijd te kloppen. Hierdoor werden de amateur-archeologen nogal eens op het verkeerde been gezet. In juni deed de Historische Kring Loosdrecht (HKL), onder supervisie van de provincie-archeoloog, een opzienbarende vondst. Een deel van de fundering van de porseleinfabriek van wijlen dominee De Mol werd eindelijk gevonden. De vermogende dominee liet de fabriek in 1774 bouwen om de plaatselijke armoede te bestrijden. De fabriek heeft niet langer dan tien jaar gedraaid. Van buitenlandse concurrenten uit vooral Engeland en Duitsland verloor de dominee uiteindelijk het gevecht. Het Loosdrechts porselein is kostbaar serviesgoed van verzamelaars en musea geworden. De archeologische werkgroep gaat zich de komende tijd in literatuuronderzoek verdiepen. Niet alle vondsten komen overeen met datgene wat over de fabriek bekend is. Van de blootgelegde fundering zijn delen verwijderd en opgeslagen voor conservering om er op termijn een reconstructie van te kunnen samenstellen voor het nageslacht.

Reageer op dit artikel