nieuws

FNV Bouw nu in het zuiden op houtstofcampagne

bouwbreed Premium

Met ‘good housekeeping’ is het mogelijk in de houtindustrie de MAC- waarde van 2 milligram houtstof per kubieke meter lucht te halen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de nodige investeringen in afzuigapparatuur op de machines.

Dit bleek tijdens de start van de houtstofcampagne van FNV Bouw in Oirschot. Plaats van handeling was de splinternieuwe meubelfabriek van Teurlincx & Meijers op het even nieuwe bedrijventerrein De Scheper. Directeur J. Nuyens, tevens voorzitter van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, heeft de nodige investeringen gedaan om het probleem met houtstof aan te pakken. “Het was kostbaar, maar de moeite van het proberen waard”, zegt hij. Dat kostbare sloeg vooral op de pogingen de retourlucht binnen de perken te houden. “Daar zijn soms problemen mee, omdat daarin nog houtstof kan zitten. Samen met een groot Frans bedrijf, dat de afzuiginstallatie heeft aangelegd, hebben we gekeken naar mogelijkheden om de retourlucht binnen de omkasting van de machines te houden. Dat is gelukt.” Was dat mislukt, dan had de meubelfabrikant dat behoorlijk in zijn portemonnee gevoeld vanwege fors stijgende stookkosten.

Verstandig

Nuyens noemt het meer dan verstandig om houtstof aan de bron te bestrijden met behulp van afzuiging van stof. Voor de grotere apparaten is dat soms moeilijk, vooral als er gebruik wordt gemaakt van robotkoppen met verschillende frezen. “Die moeten vrij kunnen draaien, dus een kap alleen is onvoldoende.” Dat soort machines staat dan ook in afsluitbare hokken waar tijdens de houtbewerking geen mens in hoeft te komen. De directeur maakt zich wel zorgen over geluiden dat de MAC- waarde verder moet worden verlaagd naar 1 milligram per kubieke meter. “De vraag is of verdere verlaging effectief is. Er is bovendien al sprake van stapeling van investeringen in verband met arbeidsomstandigheden en milieu. Nog meer maatregelen moeten financieel wel haalbaar zijn. Ook zijn er andere zaken die effectiever te bestrijden zijn, zoals oplosmiddelen, of investeringen in apparatuur die problemen met het bewegingsapparaat van de werknemers kunnen voorkomen. Alles tegelijk kan niet”, aldus Nuyens.

Campagne

Districtsbestuurder J. van Bree van FNV Bouw was het maar gedeeltelijk met hem eens. “Het kan beter, zoals onze campagne ook heet. Vooral in kleinere bedrijven is er nog veel winst te behalen.” Daarom gaat de bond in de zuidelijk provincies met busploegen op stap langs meubel- en timmerfabrieken om te laten zien wat er mogelijk is. “Onder meer demonstreren we daar ons op perslucht werkende zuigpistool. Dat kost een goede 100 gulden. Voor weinig geld boekt het veel resultaat”, aldus Van Bree. Bij Teurlincx & Meijers waren enkele proefopstellingen, waarbij werd aangetoond dat de pistolen inderdaad de benodigde zuigkracht hebben om het stof af te zuigen. “Op zich een leuk apparaat”, oordeelde Nuyens. “Maar je moet goed kijken waar je dit soort apparatuur inzet. Als het te veel ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit, kan het niet. Dan moet je kijken of een andere oplossing niet beter is.”

Reageer op dit artikel