nieuws

EU ligt dwars bij plan voor subsidie baggerverwerking

bouwbreed

De proeven met grootschalige verwerking van baggerspecie dreigen te stuiten op een Europees verbod.

Brussel staat in beginsel afwijzend tegen het verstrekken van subsidies voor dit soort experimenten in het belang van het milieu. Ze zouden leiden tot oneerlijke concurrentie. Dit bleek de afgelopen week bij de behandeling van de begroting voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Staatssecretaris de Vries van Verkeer en Waterstaat heeft voor de komende jaren 160 miljoen gulden gereserveerd voor grootschalige baggerverwerking. Dat is van belang omdat Nederland een groot tekort heeft aan opslagcapaciteit. Bovendien wordt met opslaan het probleem van de vervuilde specie niet echt opgelost. Daarom wil de Tweede kamer dat serieus werk wordt gemaakt van grootschalige baggerverwerking tot bruikbare bouwstoffen. Volgens minister Pronk van Milieu wordt druk onderhandeld met Brussel om maatregelen als de baggerverwerking toch mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel