nieuws

Epe kan eigen bevolkingsaanwas niet huisvesten

bouwbreed Premium

Hert op de voorgrond, bos op de achtergrond. Met die foto worden bezoekers van de website van de gemeente Epe als eerste geconfronteerd.

Het geeft aan waar voor Epe het voornaamste belang ligt: het behoud van de natuurlijke omgeving. Ondanks de nadelige gevolgen hiervan voor het bouwprogramma. En dus ook voor de eigen bevolking. Honderd woningen per jaar mag Epe nu nog van de provincie Gelderland bouwen. En dat aantal neemt in 2004 af tot 34. Veel te weinig om de groei van de eigen bevolking van 33.500 mensen op te vangen, bevestigt wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische zaken en financiën R. de Vries. “Het is absoluut niet voldoende. We kunnen op geen enkele wijze onze eigen bevolkingsaanwas huisvesten. Daardoor worden onze jongeren min of meer gedwongen Epe te verlaten en een woning te zoeken in grote steden als Apeldoorn of Arnhem.” De reden dat Epe te maken heeft met een sterk restrictief bouwbeleid is de prachtige omgeving waarin de gemeente is gelegen: de Veluwe. “We hebben hier een zeer geschakeerd opgebouwde natuur, met heide, bossen, landbouwgronden en uiterwaarden.” Volgens De Vries wegen de lusten daarvan ruimschoots op tegen de lasten van het tekort aan contingent. Niet alleen omdat de toeristische sector er zeer wel bij vaart, maar ook omdat het Epe een uitermate prettige en ook zeer gewilde woonomgeving maakt. “De woningprijzen zijn hier met procenten meer gestegen dan in de rest van Nederland.” Voor de bouw betekent het dat de nadruk vooral ligt op herontwikkeling. In Epe Centrum worden bijvoorbeeld op de plek waar vroeger een kwekerij stond 80 woningen, 8000 vierkante meter winkelvoorzieningen en 450 parkeerplaatsen gerealiseerd. En in de kern Vaassen wordt op de locatie waar ijzersmederij Vulcanis voorheen zijn productieeenheid had staan, 150 tot 170 woningen gebouwd. Alleen aan de zuidkant van Epe wordt een nieuwe locatie ontwikkeld. De plaatselijke woningstichting en een projectontwikkelaar bouwen hier samen een wijkje van in totaal tweehonderd woningen. Daarnaast worden de bedrijventerreinen in Epe onder handen genomen. Het Eperveld in Vaassen wordt met 15 hectare uitgebreid, en de Kweekweg in Epe met 10 hectare. Daaraan gekoppeld wordt de ontsluitende weg N309 verbeterd. Er wordt dus toch nog volop gebouwd in Epe, aldus wethouder De Vries. Zij het dat daarbij altijd het belang van de natuur op de achtergrond meespeelt. “Want hoe je het ook wendt of keert, de omgeving van Epe is een hele waardevolle schat. Daar moeten we dus ook heel uitgebalanceerd mee omgaan.”

Reageer op dit artikel