nieuws

‘Denken op lange termijn belangrijk voor waterbouw’

bouwbreed

“Het gaat goed met de waterbouwkunde in de Lage Landen en daarbuiten. Het is verheugend vast te kunnen stellen dat het gunstige economische getij reden is ruim en cyclisch in infrastructuur te investeren.”

Daarmee schetste prof.ir. K. d’Angremond van de TU Delft gisteren bij de opening van de Waterbouwdag 2000 een gunstig beeld van ‘de stand van het gewas op waterbouwkundig gebied’. Voor de ruim 660 aanwezigen toonde d’Angremond zich verheugd over de huidige aandacht voor water. Vooral het denken op de lange termijn is hierbij belangrijk. In dat kader meldde de hoogleraar waterbouwkunde vooral ingenomen te zijn met het doorgaan van de studie naar aanleg van een vliegveldeiland in zee. “Alhoewel een besluit over feitelijke realisering nog wel enige tijd op zich kan laten wachten, is het nuttig nu al de consequenties ervan te weten te komen”, aldus d’Angremond. Het gunstige tij voor de waterbouwkunde heeft ook een keerzijde, hield de professor de ruim 660 aanwezigen voor. De ministeries van onderwijs in Europa hebben besloten de opleidingen in een tweefasenstructuur op te zetten, met bachelors en een aanvullend mastersdiploma. De zorg van d’Angremond is of de bachelors in deze opzet direct op de markt toegelaten kunnen worden. Verder verdient het besteden van de gelden voor onderzoek veel aandacht. Het gaat er dan vooral om tot een goede onderwerpkeuze te komen. Het eerste exemplaar van het boek ‘Ontwerp van schutsluizen’ is op de Waterbouwdag uitgereikt aan kroonprins Willem-Alexander. Het boek is door Rijkswaterstaat opgesteld en dient als technisch handboek voor ontwerpers van schutsluizen. Het handboek dat tot nu toe werd gebruikt (van Jitta) liep op sommige punten achter, gezien recentere projecten zoals de Stormvloedkering Oosterschelde. De ontwerpfilosofie in het boek is simpel uit te leggen, menen betrokkenen. Weet je de omvang van de scheepvaart, dan bepaal je de grootte van de sluis. Maak je die te groot, dan is de sluis te duur. Maak je hem te klein, dan ontstaan er wachttijden. Na dit economisch optimum is een technisch/economisch optimum te maken met de gegevens die in het 1150 pagina’s tellende tweedelige boek zijn opgenomen.

Prijzen

Prijsuitreikingen besloegen een groot deel van de Waterbouwdag. Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat reikte de Waterbouwprijs 2000 van de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- , en Oeverwerken (VBKO) uit aan de prijswinnaars. Eerste-prijswinnaar bij de TU Delft, afdeling waterbouwkunde, is ir. P.J.G. van Gelderen met zijn afstudeerwerk op het gebied van aanbrengen van bestortingen. Met behulp van modelonderzoek heeft Van Gelderen een rekenmethode getoetst en een aantal voor de praktijk belangrijke parameters bepaald die maatgevend zijn bij het stortproces. De jury vindt zijn werk zorgvuldig uitgevoerd en goed gedocumenteerd.

Duinen

De eerste prijs in de categorie HBO-waterbouwkunde van de Waterbouwprijs ging naar B. Groeneveld en S. Krijger van Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Hun afstudeerwerk behandelt het risico van bouwen in de duinen bij Noordwijk. De jury: “Het werk scoort hoog door een creatieve benadering van financiering van kustonderhoud en de multidisciplinaire aanpak van de studie voor het gedrag van de kust en het effect daarvan op de bebouwing van de aangevallen duinen.” Tenslotte kreeg ir. J. Bosboom de jaarlijkse studieprijs van de International Association of Dredging Contractors. Zij kreeg de prijs voor afstudeerwerk over de modellering van horizontale snelheden onder golven in water. Deze prijs werd uitgereikt door ir. R. van Gelder, president van IADC en is toegekend vanwege het belang voor de praktijk bij het vaststellen van het gedrag van strandsuppleties tijdens en direct na uitvoering.

Reageer op dit artikel