nieuws

De Vries wil snel aan de slag met werk aan veilige Maas

bouwbreed Premium

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat vindt dat zo snel mogelijk maatregelen moeten worden getroffen om Limburg in de toekomst beter te beschermen tegen hoogwater in de Maas.

Ze wil uiterlijk in 2002 beginnen met aanvullende werkzaamheden, heeft ze de Tweede Kamer gisteren laten weten. Tot 2015 is voor de zogenoemde Zandmaas tussen Roosteren en Den Bosch een beschermingsniveau van 92 procent het doel. Tegelijkertijd wordt 550 hectare natuur ontwikkeld. Het provinciebestuur steunt de benadering van De Vries niet. Dat vindt het toegezegde bedrag te mager. De staatssecretaris betreurt dit. “Voor mij staat de veiligheid van de bewoners van Limburg voorop. Die wil ik niet laten ophouden door verdere discussies”, aldus de De Vries. De provincie wil een half miljard gulden extra voor uitdieping van de Maas, verhoging van kades en aanleg van natuur. Zonder dat geld komt het erop neer dat de beveiliging van de Maas op de lange baan wordt geschoven, aldus Limburg. De Vries is het daar niet mee eens en wil niet langer wachten. Het meningsverschil heeft wat haar betreft geen gevolgen voor de voortgang.

Beschikbaar

Voor de maatregelen is al 707 miljoen gulden beschikbaar, waarvan 680 miljoen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat komt en de rest van het ministerie van Landbouw en de provincie Limburg. In 2006 moet 70 procent van de beschermingsdoelstelling zijn bereikt. Uiteindelijk moet de kans op overstromingen in uiterlijk 2015 zijn afgenomen van éen keer per twintig tot vijftig jaar naar een keer in de 250 jaar.

Reageer op dit artikel