nieuws

‘Conservatisme oorzaak tekort vrije kavels’

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Remkes houdt onverkort vast aan het realiseren van eenderde van de woningbouwproductie op basis van particulier opdrachtgeverschap. In dat kader moeten ook wensen van allochtonen beter tot hun recht komen.

Tijdens de behandeling van de begroting voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu betoogde hij nog eens dat de tijd voorbij is dat woningen louter worden ontwikkeld door de aanbodkant. Het is volgens hem de vraagkant, dus de burger, die moet bepalen hoe woningen eruit moeten zien. Hij verwijt gemeenten en marktpartijen die niet meewillen met deze cultuuromslag conservatisme. Remkes richtte zijn pijlen vooral op Utrecht, dat in Leidsche Rijn veel te weinig vrije kavels realiseert. In totaal komen er 30.000 nieuwe woningen. In augustus waren volgens de staatssecretaris nog niet meer dan 400 vrije kavels gepland. Hij wijt dat aan de politieke opvattingen in de stad, conservatisme, de gespannen woningmarkt (‘de mensen kopen toch wel’) en het feit dat de grond in handen is van marktpartijen die nog niet gewend zijn echt naar de consument te luisteren. Plannen van ontwikkelaars om deels in te spelen op de wensen van kopers en huurders vallen wat Remkes betreft niet onder het particulier opdrachtgeverschap. “Het roer moet echt om”, betoogde de staatssecretaris.

Huurwoningen

Remkes voelt er niets voor een speciale paragraaf op te nemen in de definitieve versie van de Nota wonen over de woonwensen van allochtonen. Hij is wel bereid in te gaan op het verzoek van PvdA-Kamerlid Kortram aanvullend onderzoek te verrichten. Kortram hield dinsdag een warm pleidooi om bij het ontwerp van woningen veel meer rekening te houden met die wensen. Ze spiegelde de Kamer en de regering voor dat in delen van de grote steden 60 procent van de jeugd van allochtone afkomst is. Remkes beschouwt dat als een gegeven waar ontwikkelaars niet omheen kunnen. Hij vindt ook dat hiermee rekening kan worden gehouden in het kader van het particulier opdrachtgeverschap, dat is volgens hem niet alleen een kwestie voor mensen met hoge inkomens. Op aandringen van GroenLinks en de SP benadrukte hij dat bijvoorbeeld woningcorporaties hun huurders moeten betrekken bij de ontwikkeling van huurwoningen.

Reageer op dit artikel