nieuws

Burgemeester vrijuit in kwestie Saendelft

bouwbreed

De Zaanse oud-wethouder M. Horselenberg-Koomen van stadsontwikkeling, nu burgemeester van Doetinchem, hoeft niet te vrezen dat het debacle Saendelft voor haar nog gevolgen heeft.

De PvdA-raadsfractie en het plaatselijke partijbestuur zien geen aanleiding haar daarvoor in het bijzonder aansprakelijk te stellen. De raadscommissie Saendelft concludeerde vorige maand dat bij de totstandkoming van de nieuwbouwwijk erg veel blunders zijn gemaakt. Horselenberg heeft daar als wethouder van stadsontwikkeling een grote rol in gespeeld. Zij zou de raad op verschillende momenten foutief hebben geïnformeerd. Reden voor de plaatselijke partijen Rosa en Zog te pleiten voor nader onderzoek. Volgens hen zou moeten worden bekeken of de oud-wethouder via het strafrecht of langs civielrechtelijke weg aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor alle problemen. De PvdA komt haar nog voor het definitieve raadsdebat te hulp. Volgens de sociaal-democraten biedt het eindrapport van de raadscommissie daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. GroenLinks denkt daar net zo over. De raad zal zich begin november buigen over de bevindingen van de raadscommissie.

Reageer op dit artikel