nieuws

Breedte rijstrook kan kleiner bij lagere rijsnelheden

bouwbreed Premium

Aanpassen van rijstrookbreedtes van wegen hoeft niet ten koste te gaan van de verkeersveiligheid. Ten minste, als de rijsnelheid op smallere rijstroken dan de standaardbreedte van 3,60 meter ook afdoende wordt verminderd.

Ir. D. Westland van de TU Delft vindt de voorstellen van minister Netelenbos om fileproblemen aan te pakken door het versmallen van de rijstrookbreedte goed. Hij werkt bij de Sectie Verkeersbouwkunde van de faculteit Civiele Techniek en heeft al dertig jaar zitting in diverse commissies van deskundigen die zich met de rijstrookbreedte van wegen bezighouden. Hij is blij dat er na dertig jaar overleggen “iets gebeurt”. De rijstookbreedte die momenteel als standaard voor wegen geldt is 3,60 meter. Dat is net iets minder dan de twaalf voet die sinds 1910 in de Verenigde Staten en daarbuiten als standaard is gaan gelden. Inventarisatie van materieel dat aan de weg zou moeten werken of dat gebruik van de weg zou gaan maken heeft tot die breedte geleid. De toen aangehouden waarde is tot nu toe standaard geweest. De breedte van 3,60 meter blijkt volgens Westland ook nu nog een optimale breedte te zijn. Er is voldoende ruimte voor de auto’s, inclusief de afwijking van de rechte gang die bij het besturen nu eenmaal ontstaat. De afwijking van de rechte lijn bij zogenoemde vetergang is uiteraard groter naarmate de rijsnelheid hoger is. Met de breedte van 3,60 meter komt het niet voor dat goedbestuurde auto’s op naastgelegen rijstroken terecht komen, ook niet bij de hoge snelheden waarmee tegenwoordig kan worden gereden. Bovendien blijft er nog voldoende ruimte over om – zonder te schrikken – langs een andere auto te rijden.

Vrachtauto’s

Duidelijk zal zijn dat bij verkleinen van de rijstrookbreedte ook de toegestane rijsnelheid naar beneden moet. Met de huidige inzichten kan de breedte van rijstroken voor personenauto’s terug naar 2,75 meter, mits een maximumsnelheid geldt van zo’n 70 kilometer per uur. Vrachtauto’s zijn 2,5 meter breed en de gemiddelde snelheid van vrachtauto’s kan rond de 90 kilometer per uur blijven liggen (als een maximum van 80 kilometer per uur geldt) bij een breedte van 3 meter. De veiligheid bij dit alles is een punt waarover volgens Westland nog wel verschillend wordt gedacht. Een wetenschappelijke methode om die voor breedte en rijsnelheid vast te stellen is er niet. Er moet afgegaan worden op de mening van deskundigen (expert opinion). Naar hij zelf meent hoeft de veiligheid niet af te nemen bij afname van de rijstrookbreedte. Deskundigen hebben zeven oplossingen verzonnen voor de indeling van wegen met een andere rijstrookbreedte. Uitgangspunt is dat vrachtauto’s een aparte rijstrook krijgen, omdat die dan de hogere rijsnelheid kunnen blijven behouden. Een autosnelweg met twee rijstroken en een vluchtstrook per rijbaan kan met behulp van speciale verlichtingssystemen overgeschakeld worden naar drie rijstroken per baan Dit is dynamische wegmarkering.

Proef

Met de dynamische wegmarkering is inmiddels een proef gedaan op een rijbaan van de A15 bij Papendrecht. Die is bedoeld geweest om na te gaan hoe de weggebruiker reageert op andere dan gebruikelijke markeringen in de weg. Het systeem dat Heijmans en Philips op de A15 hebben beproefd bleek technisch gezien nog niet te voldoen. De verlichting in de weg werd na verloop van tijd losgereden. De onderzoeksresultaten zijn echter zeer hoopgevend. Op basis van deze proef zijn eisen opgesteld waaraan systemen van dynamische wegmarkering moeten voldoen. Zo moet de intensiteit van de verlichting dusdanig zijn dat zelfs bij daglicht voldoende contrast aanwezig is om de verlichting op te merken. Diverse bedrijven werken aan commercieel toepasbare systemen die aan het programma van eisen voldoen. Die zullen gebruik gaan maken van LED- verlichting in de weg. De regionale directie Utrecht van Rijkswaterstaat gaat een systeem van fabrikant Nils testen. Dat werkt met wit licht van hoge intensiteit en is daardoor altijd goed te zien (bij sneeuwval wordt gestrooid). Het systeem zou ook sterk genoeg zijn om de belasting door het verkeer aan te kunnen.

Reageer op dit artikel