nieuws

Bouwbreed onderzoek naar faalkosten

bouwbreed

Overheid en bouwwereld starten een bouwbreed onderzoek naar de oorzaken van faalkosten. Binnen drie jaar moeten de onnodige uitgaven met de helft zijn teruggebracht tot 2,5 à 5 miljard gulden.

Over de hoogte van het bedrag dat jaarlijks aan extra of onnodige uitgaven verloren gaat, verschillen de schattingen. De marge is 5 tot 10 miljard gulden. Maar de eensgezindheid om het probleem te gaan aanpakken, is er niet minder om. Voor het eerst vormen overheid en bedrijfsleven een bouwbreed front tegen dit hardnekkige, geldverslindende euvel. Initiatiefnemers zijn de Vereniging Grootbedrijf Bouw (VGBouw) en het Ministerie van Economische Zaken. Zij weten zich gesteund door NVOB, NVTB, BNA, Onri, Uneto, VNI, Aedes, de Rijksgebouwendienst en het ministerie van VROM. Er is een Stuurgroep gevormd, waarin EZ als voorzitter optreedt. Het management van het project is in handen van de Stichting Bouwresearch (SBR). Het project is opgesplitst in zes fasen. Na een inventarisatie en analyse van de problematiek door advies- en ingenieursbureau DHV-AIB zullen deelprojecten worden gestart voor het initiëren van veranderingsprocessen en het ontwikkelen van hulpmiddelen. De veranderingen zullen voornamelijk betrekking hebben op het bouwprocesmanagement, contracten en het gegevensbeheer. In de volgende fase zullen de voorlopige resultaten worden getoetst in proefprojecten. Met de hierin opgedane ervaringen zullen de veranderingsprocessen en hulpmiddelen verder worden geoptimaliseerd voor toepassingen in de bouwpraktijk. Fase 5 omvat het opstellen van het promotie-, communicatie- en kennisoverdrachtsplan. Tenslotte volgt de uitvoering.

Reageer op dit artikel