nieuws

‘Bouw niet op laatste plaats’

bouwbreed Premium

Benutten, beprijzen en bouwen moeten als instrumenten voor het oplossen van verkeersknelpunten gelijktijdig kunnen worden gehanteerd. Het mag niet zo zijn dat benuttingsmaatregelen en heffingen eerst aantoonbaar moeten hebben gefaald, alvorens wordt geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur.

Dit stelt de werkgeversvereniging VNO/NCW in een eerste reactie op het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan, dat gistermiddag is gepresenteerd. De organisatie dringt verder aan op een snelle uitwerking van de plannen voor invoering van een kilometerheffing en betrokkenheid daarbij van het bedrijfsleven. De organisatie noemt het een veelbelovend instrument, omdat het uitgaat van het belasten van het gebruik van de auto en niet langer van het belasten van bezit. Minister Netelenbos verklaarde in haar toelichting op het NVVP dat de kilometerheffing pas na 2010 in beeld komt. Automobilisten die meer rijden dan 18.000 kilometer per jaar gaan er dan financieel op achteruit. Blijven ze eronder, dan wordt autorijden goedkoper. VNO/NCW is te spreken over het feit dat het kabinet in het NVVP erkent dat mobiliteit en transport onvermijdbaar zijn en dat de rol van het openbaar vervoer beperkt is, zeker buiten de Randstad of Deltametropool. “Hieruit blijkt een meer realistische benadering van de vervoersontwikkelingen”, aldus de werkgeversvereniging. De organisatie vindt wel dat het kabinet duidelijker moet aangeven wat het belang is van een goed functionerend verkeers- en vervoerssysteem voor de ontwikkeling van de nationale economie. Daarbij moet worden aangegeven hoe het voorgestelde beleid daaraan kan bijdragen. “Vervoersbeleid is vooral een middel om andere doelen te bereiken”, aldus VNO/NCW.

Reageer op dit artikel