nieuws

Bezwaarmakers Oosterheem stappen naar Raad van State

bouwbreed Premium

De strijd rond de bouwlocatie Oosterheem in Zoetermeer is nog lang niet gestreden. De bezwaarmakers van de Zegwaartseweg stappen bijna zeker naar de Raad van State. De beslissing, of zij vooruitlopend op die procedure bij de Haagse rechtbank wederom om een schorsing van de bouwvergunning vragen, is nog niet genomen.

De bezwaarmakers, H. van Woerden en M. van der Spek, eigenaren van respectievelijk een asbestverwijderingsbedrijf en een hoveniersbedrijf aan de Zegwaartseweg, zijn niet van plan hun verzet tegen Vinex-locatie Oosterheem te staken. Twee weken geleden wees de Haagse rechtbank hun bezwaren af. Waarna de weg vrij lijkt voor de nieuwbouwwijk van 8500 huizen aan de oostzijde van Zoetermeer. De bouw ligt door juridisch gesteggel tussen Zoetermeer en de bewoners aan de Zegwaartseweg nu al meer dan een jaar stil. De marktpartijen en Zoetermeer zijn er echter van overtuigd dat een gang naar de Raad van State niets uitricht. Ze verwachten in december met de bouw te kunnen beginnen. Wel zijn Zoetermeer en de ontwikkelaars beducht voor een mogelijke schorsing van de bouwvergunning. Het is om die reden dat met de verkoop van de woningen wordt gewacht totdat duidelijk is of Van Woerden en Van der Spek om deze voorziening bij de rechtbank vragen. “We zijn nu nog in onderhandeling met de gemeente”, zeggen de twee bezwaarmakers. “We willen op de uitkomst wachten voor we beslissen.” Tegen de vervolgfase van Oosterheem met scholen en winkelcentrum hebben zij inmiddels al bezwaar gemaakt. Beiden eisen al meer dan een jaar een rechtvaardige behandeling en financiële tegemoetkoming van Zoetermeer voor de uitplaatsing van hun bedrijven. Onderhandelingen gaan uiterst moeizaam door vooral ook een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Het aanbod van de gemeente Zoetermeer, met behulp van een mediator tot overeenstemming te komen, is eerder door de bezwaarmakers van de hand gewezen. Van Woerden zegt daar nu wellicht iets voor te voelen. “Misschien is het toch het beste wanneer een onafhankelijke partij objectief naar de kwestie kijkt.” Wethouder Smid van Volkshuisvesting reageert enigszins gelaten op de mededeling dat de bezwaarmakers naar de Raad van State gaan. “Dat hadden we eigenlijk wel een klein beetje verwacht. Wel heb ik het gevoel dat we in de onderhandelingen naar elkaar toekomen. Daarover ben ik redelijk optimistisch. Een derde partij voor bemiddeling inschakelen kan inderdaad nog een optie zijn. Al is het alleen om de verstoorde relatie te verbeteren.”

Op pagina 9: Oosterheem van verschillende kanten belicht.

Reageer op dit artikel