nieuws

Baggerverwerker vraagt financiële steun van Rijk

bouwbreed Premium

Terwijl staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft aangekondigd nu serieus te willen beginnen met het winnen van bouwstoffen uit vervuilde baggerspecie, dreigt het grootste verwerkingsbedrijf van Nederland failliet te gaan. Pecos Nederland BV heeft zowel de Tweede Kamer als de staatssecretaris om acute financiële hulp gevraagd.

De onderneming heeft enkele miljoenen nodig om te kunnen overleven. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de Tweede Kamer op korte termijn een krediet beschikbaar stelt. PvdA,VVD en CDA zijn in elk geval tegen. D66 kan op basis van één brief geen beslissing nemen. Pecos, in 1995 opgericht en gespecialiseerd in het scheiden van bagger in zand en grind en een alsnog te storten restcomponent, groeide de eerste jaren van zijn bestaan zeer snel. In de loop van het vorig jaar kwam er echter de klad in, en dit jaar zijn de bedrijfsactiviteiten volledig ingestort. Het bedrijf kreeg nauwelijks bagger aangeboden. De eerste helft van 2000 is slechts 8000 ton verwerkt, goed voor zo’n 200.000 gulden. In 1998 werd er nog 177.500 ton ontdaan van stoffen en materialen die voor gebruik in de bouw geschikt zijn. De omzet lag toen rond 10 miljoen gulden. De hoeveelheid verwerkte bagger daalde in 1999 al naar 117.000 ton. Directeur A. van den Ende wijt de ommekeer aan de politieke discussie die heeft plaatsgevonden over baggerverwerking. In 1999 kwam PvdA- Tweede Kamerlid Herrebrugh met het voorstel de baggerverwerkingsproeven veel grootschaliger op te zetten. Alleen dan zouden bedrijven echt werk kunnen maken van de totale verwerking van de vervuilde specie tot producten die geschikt zijn voor gebruik in de bouw. Van den Ende: “Vanaf dat moment is er een soort patstelling ontstaan. Rijkswaterstaat wachtte op wat er politiek zou worden besloten. In navolging van Rijkswaterstaat deden de provincies, waterschappen en gemeenten hetzelfde. Van die laatste overheden kwam tachtig procent van al onze opdrachten. Iedereen zit dus te wachten. Dat is een onbedoeld neveneffect van een politieke poging de verwerking van bagger juist een nieuwe impuls te geven.” De situatie bij Pecos (zeven medewerkers) is volgens Van den Ende zeer ernstig. “We kunnen het niet lang meer uitzingen. Het is eerder een kwestie van weken dan van maanden. Het is zelfs zo dat we niet kunnen werken als er vandaag 100.000 kuub bagger wordt afgeleverd. Want om te kunnen verwerken, heb je geld nodig. Je moet immers kosten maken.”

Op pagina 3: Baggerverwerker Pecos wil doorgaan tot het bittere einde.

Reageer op dit artikel