nieuws

Architectuurvereniging koopt Rietveldvilla

bouwbreed Premium

De Rietveldvilla aan de Bloemlandseweg in Blaricum is verkocht aan Architectuurvereniging Hendrick de Keyser. De vereniging kocht de villa van Jan des Bouvrie voor 1,8 miljoen gulden.

Des Bouvrie was aanvankelijk van plan de slecht onderhouden villa op te knappen en uit te breiden. De Vereniging Hendrick de Keyser, getipt door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, wist Des Bouvrie daarvan te weerhouden. De Gooise ontwerper toonde zich gevoelig voor de argumenten van de vereniging, die stelde dat het doodzonde zou zijn als één van de laatste onaangepaste villa’s van Gerrit Rietveld z’n oorspronkelijke karakter zou verliezen. Des Bouvrie verkocht daarop het pand tegen kostprijs aan de in Amsterdam zetelende architectuurvereniging. De villa verkeert van binnen en van buiten in nagenoeg authentieke staat. Wel behoeft zij dringend renovatie. De kosten van achterstallig onderhoud worden geraamd op 1,2 miljoen gulden. Bouwheer van het rustieke pand uit 1935 was overigens de kinderboekenschrijver A.D. Hildebrand. Het huis is door de jaren heen altijd verhuurd geweest. Daaraan is het mogelijk te danken dat de villa nimmer gedaanteverwisselingen onderging. Architectuurvereniging Hendrick de Keyser werd in 1918 opgericht. Doordat het toenmalige Rijksbureau voor de Monumentenzorg zich destijds noodzakelijkerwijs richtte op voornamelijk het behoud van kastelen en kerken, wierp Architectuurvereniging Hendrick de Keyser zich al gauw op als hoeder van architectonisch waardevolle woonhuizen die in de binnensteden aan hun lot werden overgelaten. De vereniging trok zich dit leed aan en begon met het behoud van bijzondere panden in de Amsterdamse Jordaan. Dit is traditioneel het werkterrein van de vereniging. Zij beschikt inmiddels over circa 320 bijzondere woonhuizen, verspreid over heel Nederland. Uit de huurinkomsten wordt restauratie, onderhoud en eventuele aankoop van nog meer bedreigde panden gedaan. De restauratieplannen voor de Rietveldvilla in Blaricum verkeren vooralsnog in een voorbereidend stadium. Ook de uiteindelijke verhuurbestemming is nog niet duidelijk.

Huis in Blaricum dringend toe aan renovatie

Reageer op dit artikel