nieuws

Alliantie zet bittere pil om in meevaller

bouwbreed Premium

De passage tussen de Betuweroute en de autoweg A27 dreigde uit te lopen op een regelrechte ramp voor de voortgang van het bouwproces van de Betuweroute. De tunnel die de aannemerscombinatie HBSC samen met opdrachtgever NS Railinfrabeheer had ontwikkeld om de goederensporen onder het asfalt door te leiden, werd afgekeurd. Het ontwerp was niet mooi genoeg en de gewenste aanpassingen stuitten op brandveiligheidseisen. Dus konden zij fluiten naar de bouwvergunning.

“Het was een bittere pil”, bekent manager C. Brandsen van de Waardse Alliantie, een samenwerkingsverband tussen aannemerscombinatie HBSC (Heijmans, Boskalis, Strukton en CFE) en opdrachtgever NS Railinfrabeheer rond de bouw van de Betuweroute in de Alblasserwaard. “We moesten met iets anders komen. Normaal zou deze tegenslag hebben geleid tot een vertraging van negen weken en miljoenen guldens aan extra kosten. Maar de oplossing die wij hebben gevonden is de alliantie ten top. We zijn niet gaan treuren, maar hebben alle betrokken medewerkers aan het werk gezet. Zij zijn in korte tijd gekomen met een nieuw plan met een veel opener constructie en een optimalisatie van drie naar twee bouwfasen. Daarmee is niet langer sprake van tijdverlies maar juist van een winst van vier weken. Bovendien wordt op de extra kosten tussen 5 tot 10 miljoen gulden bespaard.”

Sneller

Juist omdat bouwer en opdrachtgever in dit geval één partij waren en niet zoals bij traditionele projecten tegenover elkaar stonden, kon sneller en efficiënter worden gehandeld en kon van een nadeel een voordeel worden gemaakt. De managers Brandsen en C. van der Veeken hebben er een goed gevoel aan over gehouden. De wijze waarop de tegenvaller is verwerkt, is volgens hen het bewijs dat het vormen van een alliantie zin heeft bij een complex project. “Het is een cultuuromslag”, geven beiden toe. Je kunt niet zomaar uitvoerende mensen van bouwbedrijven en traditionele opdrachtgevers bij elkaar zetten. Daarvoor zijn ze teveel elkaars tegenpolen. “We zijn met de eerste zestig medewerkers in december 1999 de hei op gegaan. Daar hebben we aan teambuilding gedaan.” Tijd en geld zijn de drijfveren voor de Waardse Alliantie. De innige samenwerking is opgezet met als doel de kosten en het bouwproces te beheersen. Op het eerste oog lijken de aanleg van ruim twintig kilometer spoor, met een tunnel onder de rivier De Giessen, een verdiepte bak bij Schelluinen, een onderdoorgang bij de A27 en bruggen over het Merwedekanaal en de Linge niet zo ingewikkeld. Maar door de slappe bodem is wel degelijk sprake van een complex bouwproject. Het grootste risico is dat de maximale bouwtijd wordt overschreden met als uiterste consequentie dat de hele 9,6 miljard gulden kostende goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven naar Duitsland wordt vertraagd. Om de partijen te stimuleren dat te voorkomen hebben ze een alliantiefonds gevormd. Alle voordelen die ze behalen, vloeien daarin en mogen achteraf worden verdeeld. Is er uiteindelijk een tekort, dan moeten beide partijen bijlappen. “Die tijd is natuurlijk erg belangrijk”, zegt Brandsen. “We hebben nu een club van negentig medewerkers. Als die drie maanden langer aan de slag is, ben je de eerste miljoenen al kwijt. Daarom hebben we het hele plan grondig doorgenomen op mogelijkheden om efficiënter te werken en te besparen. In totaal kwamen we op 220 ideeën om te optimaliseren. Gezien de tijd, zijn er daarvan zo’n dertig haalbaar.” Maar het voordeel van inventiviteit kan teniet worden gedaan door tegenslagen. De leiding van de Gasunie en de kabel van Eneco bijvoorbeeld hadden op 1 mei tussen kilometer 7 en 14 op hun nieuwe plaatsen moeten liggen. Het werd buiten de schuld van die bedrijven om 25 september. “Dus hebben we de hele boel moeten omgooien”, legt Brandsen uit. We hebben acht vakken, die we van 1 tot en met 8 zouden afwerken. Maar doordat hier en daar voorbereidende werkzaamheden niet waren voltooid, hebben we coupures moeten aanbrengen in het opspuiten van de aardebaan. Dat kon doordat we dankzij de intensieve samenwerking al snel de parameters onder controle hadden.” Zo’n drastische wijziging van de werkvolgorde was ook nodig toen het niet mogelijk was het recreatiepark Bilderhof tijdig in handen te krijgen. “Hier moeten we het oostelijke werkterrein voor de bouw van de tunnel onder de Giessen maken. Doordat er iets misliep in de overdracht, ontstond zes maanden vertraging. Het is ons gelukt snel om te schakelen en alle betrokken mensen aan het werk te houden, door aan de overkant van de Giessen te beginnen.”

Principe

De managers van de Waardse Alliantie hebben goed gekeken naar de kwaliteiten van hun medewerkers. “We hebben het principe nagestreefd van the best man for the job. Dat heeft geleid tot leuke rolwisselingen. Het komt nu voor dat een projectleider die altijd uitvoerend werk heeft gedaan, komt informeren wat bepaalde kostenopstellingen hebben te betekenen. Dat is even wennen. Maar niet iedereen was er geschikt voor. De mensen hebben een taak gekregen die ze goed moeten uitvoeren. Er zijn er ook afgevallen omdat ze het niet aankonden”, aldus Brandsen en Van der Veeken. Beiden geloven in de mogelijkheden van de alliantie. Brandsen: “Volgens mij is het een weg naar voren. De aannemerspartijen zijn veel professioneler geworden, daar moet je ook als opdrachtgever gebruik van maken”. Van der Veeken: “Daar komt bij dat opdrachtgevers heel veel hebben voorbereid. Het is zonde als je die kennis niet benut”. Maar van een toverformule, die het mogelijk maakt alle bouwprojecten goedkoper en beter beheersbaar te maken, willen de managers toch niet spreken. “Niet elk project is er namelijk geschikt voor. Het hangt af van de complexiteit”, zeggen ze.

Reageer op dit artikel