nieuws

Hoofdbedrijfschap geeft advies aan dakenbranche

bouwbreed

zoetermeer – Verregaand samenwerken, communiceren met andere branches, bundelen van opleidingen, her- en bijscholen, het dak met al zijn functies onder de aandacht brengen, professionaliteit en kwaliteit stimuleren en meer certificeren. Dat adviseert het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) in Voorburg aan de Nederlandse dakenbranche.

Het advies staat in het onlangs verschenen HBA-rapport ‘De dakensector, structuur en perspectief’. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek door EIM Small Business Research and Consultancy in Zoetermeer.

“Tot aan het verschijnen van dit rapport ontbrak een recent en compleet beeld van de dakenbranche in Nederland”, zo staat het in de inleiding. De structuur van de deelbranche van de dakdekkers hellende daken is in 1993 door het HBA in kaart gebracht, maar over de structuur van de andere segmenten, zoals van de bitumineuze en kunststofdakdekkers en de riet- en strodekkers, was weinig bekend. Het onderzoek van EIM voorziet in deze leemte.

Versnippering

Het beeld dat uit het rapport naar voren komt, is niet al te rooskleurig.

Vooral de versnippering van de branche brengt nadelen met zich mee. Het imago van de dakdekkers is niet erg positief en de ondernemers beschouwen elkaar meer als concurrenten dan als collega’s. Het gevolg is een concurrentie op de prijs, in plaats van op kwaliteit.

Moeite

Dakbedekken (van platte of nagenoeg platte daken) en dakdekken (van hellende daken) is een zwaar beroep. Onder andere om die reden heeft de branche moeite met het aantrekken van voldoende personeel. De bedrijven kunnen moeilijk voldoen aan de arbo-eisen, de loonkosten en de milieuvoorschriften. De hellende dakdekkers behalen nog wel winst, maar voor de bitumineuze dakbedekkers vormen de lage prijzen een probleem.

Desondanks is het aantal bedrijven de laatste vier jaar met twintig procent toegenomen. Die groei komt vooral van de bitumineuze dakbedekkers.

Erbij

Het rapport geeft als verklaring, dat steeds meer bouw- en installatiebedrijven de dakbedekking erbij nemen.

Misschien heeft ook de versoepeling van de Vestigingswet hieraan bijgedragen. Het komt de kwaliteit van de branche, die toch al niet zo gunstig uit het rapport naar voren komt, niet ten goede. De beste kansen voor de branche liggen in de renovatie en het ontwikkelen van nieuwe dakproducten en -functies.

Het rapport ‘De dakensector, structuur en perspectief’ (HBA-rapport nr. 230), is te verkrijgen bij de afdeling bestellingen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten, telefoon: (070) 3371111.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels