nieuws

Weinig zicht op bouwvakkers in wao

bouwbreed Premium

Er komt een nader onderzoek naar de vraag waarom veel bouwvakkers die in de wao zitten niet bemiddelbaar zijn voor reïntegratie. Uit de eerste resultaten van het RASA-project (Reïntegratie van Arbeidsgehandicapten) is namelijk gebleken dat de bemiddelbaarheid van arbeidsgehandicapte bouwvakkers erg tegenvalt.

“We willen weten waarom veel van deze mensen niet bemiddelbaar zijn”, zegt J. A. de Koning, voorzitter van de stuurgroep die het project RASA begeleidt. “Zijn ze aan het werk of zijn ze om andere redenen niet beschikbaar? Blijven ze weg om medische of psychische redenen?” Het RASA-project ging eind vorig jaar november in twee regio’s van start: Midden-Nederland en Overijssel. In deze twee regio’s stonden bij elkaar 11.500 wao’ers met een verleden in de bouw geregistreerd. Omdat het doel was vooral mensen te bereiken die al lang in de wao zitten (zeven tot negen jaar) en die door de uitvoeringsinstelling (uvi) al lange tijd niet meer gezien zijn, viel een groot gedeelte meteen af. Na uitvoerige analyse van enkele duizenden wao-dossiers konden tot eind juni 387 arbeidsgehandicapten voor een gesprek worden opgeroepen. Hiervan komen er 102 in aanmerking voor scholing en begeleiding. Zij kunnen werkervaring opdoen. Vijf arbeidsgehandicapten zijn inmiddels geplaatst, terwijl de oorspronkelijke doelstelling was binnen twee jaar zeshonderd tot achthonderd wao’ers in de bouw of daarbuiten opnieuw aan het werk te helpen. Het Landelijk Instituut voor sociale verzekering (Lisv), de Sectorraden Bouwnijverheid en de Arbeidsvoorziening hebben inmiddels de doelstelling bijgesteld: tweehonderd arbeidsgehandicapten moeten binnen de afgesproken periode opnieuw een baan kunnen vinden. “De bijgestelde doelstelling is een stuk reëler”, zegt De Koning, die onder meer werkgeversvoorzitter is van het vakantie- en risicofonds in de bouw.

Informatie

De wao-bestanden van de uitvoeringsinstelling van de SFB Groep verstrekten zeer weinig informatie over de voormalige bouwvakkers. In de individuele dossiers – het natrekken daarvan is een zeer tijdrovend karwei – is meer informatie te vinden, maar er ontbreekt nog veel. Zo is bijvoorbeeld nauwelijks iets bekend over arbeidsverleden en opleiding van de arbeidsgehandicapten. Eveneens ontbreekt informatie over wat de voormalige bouwvakkers nog zouden kunnen of willen doen. Uvi’s hadden niet tot taak mensen te reïntegreren, maar uitkeringen te verstrekken. Om veel extra informatie boven water te krijgen is volgens De Koning een uitgebreider onderzoek nodig. “De vaststelling dat er bijna geen wao’ers meer zijn die nog kunnen werken, is wat voorbarig.” Hij benadrukt echter dat medewerking aan het RASA-pilotproject op vrijwillige basis geschiedt. Beleidsmedewerker B.M. Nouwens van de Sectorraad Bouwbedrijf zegt dat het veel tijd kost de doelgroep te bereiken. “Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Maar de mensen bezoeken die niet. Je moet iedereen persoonlijk benaderen, anders lukt het niet.” eel tijd en energie is ook nodig om de arbeidsgehandicapten te activeren, hen aan het idee te laten wennen dat ze, althans voor een deel, nog weer zouden kunnen werken. In de praktijk, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van het RASA-project, werken veel wao’ers al, voor enkele uren, een dag of soms enkele dagen per week, al blijven ze voor de wet arbeidsongeschikt. “Niet iedereen is onverdeeld blij als hij benaderd wordt. Als iemand voor 30 of 40 procent werkt, zijn leven daarop heeft ingericht en daarmee tevreden is, moet je hem dan nog willen bemiddelen?”

Niet bekend

Dat er in de praktijk vele belemmeringen zijn om wao’ers opnieuw aan de slag te krijgen, bleek deze week weer eens. Arbodiensten bijvoorbeeld vinden dat het te vaak te lang duurt voordat geld beschikbaar wordt gesteld om zieke werknemers weer te reïntegreren. Uit een peiling onder 79 arbodiensten door het onderzoeksinstituut TNO blijkt dat de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA) onvoldoende werkt. De wet moet het werkgevers door middel van subsidies aantrekkelijker maken wao’ers in dienst te nemen of te houden. Volgens de arbodiensten worden de subsidies echter te traag verstrekt. Uitvoeringsinstanties zijn vaak niet bekend met de voorwaarden voor de toekenning ervan. ‘Je moet iedereen persoonlijk benaderen, anders lukt het niet’

Reageer op dit artikel