nieuws

Vraagtekens bij digitale kaartenbak

bouwbreed

Het AVBB zet grote vraagtekens bij de eis van het ministerie van VROM om bestemmingsplannen te digitaliseren. Minister Pronk stelt 2,8 miljoen gulden beschikbaar, met als doel dat zeventig procent van alle gemeenten in 2005 computerbestanden heeft in plaats van kaartenbakken. Voor dat doel zijn echter miljarden guldens nodig.

“Waar zijn ze bij VROM mee bezig”, vraagt A. van Zetten, beleidsmedewerker van het AVBB, zich af. “Bovendien lost het weinig op om plannen digitaal te maken. Maak bestemmingsplannen eerst maar eens actueel. Het merendeel is ouder dan tien jaar. Bouwprojecten worden hierdoor onnodig vertraagd.” Minister Pronk maakt in de begroting van volgend jaar 2,8 miljoen gulden vrij om bestemmingsplannen te digitaliseren. De ruim 530 gemeenten kennen elk gemiddeld veertig bestemmingsplannen. Dat betekent dat per bestemmingsplan 130 gulden beschikbaar is, rekent Van Zetten voor, terwijl minimaal het duizendvoudige nodig is.

Miljarden

Digitalisering van de ruim 20.000 bestemmingsplannen gaat eerder miljarden dan een paar miljoen kosten. Van Zetten weet dat Grontmij twee projecten met digitale bestemmingsplannen heeft uitgevoerd in Nijmegen en Arnhem. “De kosten daarvan waren ruim anderhalve ton per bestemmingsplan. Om dan nog maar te zwijgen over bijkomende kosten voor wijzigingen binnen de computerbestanden.” Van Zetten vindt dat het Rijk de paar miljoen beter kan steken in het ontwikkelen van een standaard voor digitale bestemmingsplannen. “Zodat straks het zoeksysteem voor digitale bestemmingsplannen overal hetzelfde is. Met een standaard zijn gegevens eenvoudig uitwisselbaar en eenvoudiger te raadplegen voor één van de belangrijkste gebruikers van de plannen: de bouwers.”

Eigen systemen

Van Zetten waarschuwt dat op dit moment slechts een zeer beperkt aantal aanbieders eigen systemen gebruikt. “Als iedereen maar wat aanmoddert, krijg je straks bij dezelfde vraag allemaal verschillende uitkomsten. De huidige systemen zijn duur en kunnen niet met elkaar communiceren.” Woordvoerder Ramakers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt dat de gemeenten in onderhandeling zijn met de Rijks Planologische Dienst van VROM. “Digitalisering van bestemmingsplannen bevindt zich pas in een oriënterende fase.” VNG heeft zich nog geen idee van het bijbehorende kostenplaatje. Ramakers weet wel dat het ministerie de 70 procent in 2005 als normstelling gaat opleggen.

Toetsing

Het ministerie van VROM ziet digitaliseren als mogelijkheid om bestemmingsplannen toegankelijker te maken. Ook toetsing zou veel eenvoudiger kunnen zijn als plannen digitaal beschikbaar zijn, meent minister Pronk. Het ministerie is van plan zelf het goede voorbeeld te geven door de illustratieve plankaarten in de Vijfde nota ruimtelijke ordening digitaal beschikbaar te stellen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels