nieuws

Vlaamse aannemers dringen aan op snelle isolatie woningen

bouwbreed

De in één jaar tijd meer dan verdubbelde stookolieprijs treft ook in België vooral gezinnen met lage inkomens. Daarom speelt de federale overheid met de gedachte om de allerarmste gezinnen energiecheques toe te kennen zodat ze de sterk gestegen verwarmingsrekening kunnen betalen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de aannemersbond in Vlaanderen, spreekt van een ‘paniekreactie’. Volgens de VCB is een verlaging van de verwarmingskosten de oplossing voor dit probleem .

Het gaat eigenlijk om een structureel probleem, dat door de huidige oliecrisis wordt versterkt. Alleen al in Vlaanderen namelijk zijn honderdduizenden woningen slecht geïsoleerd. Daarom is het de hoogste tijd dat de Vlaamse overheid renovatiepremies toekent, niet alleen voor algemene renovatiewerken, maar ook voor woningisolerende maatregelen. Volgens de VCB is een dergelijk premiesysteem tevens een sociale maatregel, omdat vooral minder bemiddelde gezinnen in slecht geïsoleerde woningen zijn gehuisvest.

Nageïsoleerd

Secretaris-generaal M. Dillen van de VCB: “Met de isolatie van de Vlaamse woningen is het maar pover gesteld. 55 Procent van de woningen heeft dakisolatie, 19 procent vloerisolatie, 41 procent muurisolatie en 69 procent dubbele beglazing. De laatste dertig jaar werden heel wat woningen nageïsoleerd, vooral op het gebied van dakisolatie en dubbele beglazing.” Volgens Dillen is het niet verwonderlijk dat particulieren in Vlaanderen grote energieverbruikers zijn, als maar 19 procent van de woningen over vloerisolatie beschikt. In het totale energieverbruik bedraagt het aandeel van de woningen circa 39 procent. Het aandeel van de industrie bedraagt 33 procent en dat van de transportsector 28 procent.

Bouwgebreken

Een enquête van de vereniging Mens en Ruimte toont aan dat woningen die door gezinnen met een lager inkomen worden bewoond, minder goed zijn geïsoleerd dan woningen van kapitaalkrachtige gezinnen. Deze laatste zijn dan ook financieel beter opgewassen tegen de huidige stijging van de stookolieprijzen. Van de 2,2 miljoen woningen in Vlaanderen zijn er 300.000 van slechte kwaliteit. “Bouwgebreken en slechte isolatie gaan overigens vaak samen”, zegt de VCB. De aannemersbod wijst erop dat vooral de huurwoningen een probleem vormen. Van de 300.000 woningen van slechte kwaliteit in Vlaanderen zijn 135.000 huurwoningen. Ze zijn vaak in handen van weinig kapitaalkrachtige verhuurders (gepensioneerden).

Te gering

De sociale huisvesting in Vlaanderen vertegenwoordigt nauwelijks 5,7 procent van het totale woningbestand. Dat is te gering in verhouding tot de 20 procent Vlamingen met de laagste inkomens die zich geen eigen huis kunnen veroorloven. De commerciële huursector moet dus in belangrijke mate gezinnen opvangen die eigenlijk in een sociale woning zouden moeten kunnen wonen. Vanwege hun lage inkomen belanden deze mensen in slecht geïsoleerde woningen op de private huurmarkt, die veelal tal van bouwgebreken vertonen.

Reageer op dit artikel