nieuws

Vergoeding voor komst azc Joure teruggedraaid

bouwbreed Premium

Jan Diever uit Joure kan fluiten naar de hem toegezegde planschadevergoeding als gevolg van de komst van een asielzoekerscentrum. Bij nader inzien blijkt dat de gemeente Skarsterlân Diever ten onrechte 12.500 gulden heeft toegekend. Op grond van het geldende bestemmingsplan heeft de inwoner van Joure daar helemaal geen recht op.

De 12.500 gulden was een vergoeding voor gederfd woongenot dat Diever volgens de gemeente terecht claimde door de komst van een asielzoekerscentrum achter zijn woning. Daardoor verdween zijn uitzicht. Bij de toekenning baseerde Skarsterlân zich op een bestemmingsplan uit 1952. Daarin stond dat de grond, waarop het azc ruim twee jaar geleden werd gebouwd, een agrarische bestemming had. Inmiddels is de gemeente erachter gekomen dat dit bestemmingsplan in 1957 is vernieuwd. Toen kreeg de grond de bestemming ‘bijzondere gebouwen’. Navraag bij de Stichting Adviesbureau Onroerende zaken leerde dat een asielzoekerscentrum daar ook onder valt. De gemeente restte niets anders dan met het schaamrood op de kaken Diever excuses aan te bieden. Nog los van het feit dat een nieuw bestemmingsplan over het hoofd is gezien, is de gemeente ook verplicht een bestemmingsplan eens in de tien jaar te actualiseren. Diever sluit niet uit dat hij juridische stappen onderneemt. De gemeente deed hem immers concrete toezeggingen. “Ik vraag me af of je die zo maar terug kunt draaien met de woorden ‘sorry, we hebben een foutje gemaakt’.”

Trend

Nooit eerder werd in Nederland planschade betaalt als gevolg van de komst van een asielzoekerscentrum. Diever benadrukt dat het hem alleen om het verdwenen uitzicht ging, maar stelt wel dat hij een trend heeft gezet. “Duidelijk is nu in elk geval dat je schadevergoeding kunt claimen als een asielzoekerscentrum wordt gebouwd op grond met een andere bestemming.”

Reageer op dit artikel