nieuws

TNO reinigt bodem in fases met natuurlijke afbraak

bouwbreed

Goedkoop en goed haalt de ‘pomp en behandelmethode’ van TNO de kern uit het probleem waarmee veel kleine en middelgrote bedrijven kampen: bodemvervuiling. In een periode van vijf tot tien jaar zorgt het systeem voor een functiegerichte sanering.

Aanpak van de vervuilde kern in een terrein beheerst verdere verspreiding. De reiniging maakt voor een groot deel gebruik van natuurlijke afbraak. TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie uit Apeldoorn brengt het systeem momenteel onder de aandacht van de metaalverwerkende industrie. De kern geeft aan waar de vervuiling in de bodem kwam. Een deel lost op in het grondwater. Zo ontstaat een pluim; een wat groter gebied met een lagere concentratie. De ‘pomp en behandelmethode’ van TNO pakt de kern gefaseerd aan. Een pomp haalt om de zoveel tijd een kleine hoeveelheid grondwater op. Zo kan de aanwezige vervuiling geleidelijk aan oplossen. Een pomp die te hard draait trekt vervuiling los van de bodemdeeltjes en brengt het als puur product naar boven. Metingen wekken tijdens het pompen de indruk dat er geen vervuiling meer in de bodem zit. Het systeem kan ook de lucht boven het grondwater afvoeren en reinigen.

Beweging

Op kleinere locaties halen om en nabij acht buizen het grondwater op. Dat komt door het kleine debiet nauwelijks in beweging. Vervuiling van het ene terrein komt dus niet in het andere terecht. Rond een onttrekkingsbuis ontstaat een ‘leegte’ met een straal van ruim een ruime. Zo blijft de grondwaterspiegel gelijk en treden er geen zettingen op. De onttrekking komt op een afstand van tien meter niet meer in de metingen voor. Het opgepompte water komt in een ‘stripper’ terecht; een bak met vier ongelijke compartimenten waarin het water wordt belucht. Op de bodem van deze ruimten ligt een geperforeerde plaat rubber. Het water blijft zo’n vijf uur in de stripper. In deze periode blazen de belletjes de vervuiling los. De lucht passeert vervolgens een vat actieve kool waarin de vervuiling neerslaat. Het aldus gezuiverde water mag op het riool worden geloosd. Bedrijven met een lozingsvergunning hoeven geen aanvullende toestemming te vragen. Ze moeten de sanering melden en opgeven hoeveel water ze meer afvoeren. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Vluchtig

De ‘pomp en behandelmethode’ werkt alleen met vluchtige chloorkoolwaterstoffen als tri, per, tetra en dichloorethaan. Zwaardere componenten als minerale olie zijn wat lastiger. Eenmaal opgezogen komt het in de zuivering terecht en blaast voor een deel met de lucht naar buiten. Voor een ander deel breekt de olie af omdat de verblijftijd in de stripper als een soort bioreactor werkt. Omdat het systeem modulair is opgebouwd kan het simpel worden uitgebreid met een ‘echte’ bioreactor. De huidige installatie kost om en nabij 1,5 tot 2 ton, inclusief het leidingwerk in de grond. Volgens TNO een relatief goedkope oplossing vergeleken met de meer traditionele bodemsaneringen. Vaak zijn subsidies mogelijk volgens onder meer de Stibosa-regeling. De variant die de provincie Gelderland hanteert gaat uit van 50 procent bijdrage met een maximum van 220.000 gulden.

Monsters

Het is geen multifunctioneel maar functiegericht saneren. Daarvoor staan momenteel zo’n tien aanbiedingen uit. TNO biedt de benodigdheden aan en werkt de administratieve verplichtingen af. De uitvoering van een installatie hangt af van de omstandigheden. Bedrijven nemen zelf monsters en sturen die ter analyse op. Deze wijze van bewaking is goedkoper dan een on-line verbinding. De investering beloopt in het eerste jaar 1,5 tot 2 ton. Afhankelijk van de grootte van de locatie en het aantal peilbuizen bedragen de aanvullende kosten zo’n 5000 tot 10.000 gulden per jaar. Deze wijze van grondwatersanering vergt vijf tot tien jaar. De aanpak geldt alleen voor de kern. De pluim wordt in de eerste vijf jaar niet actief behandeld. De aandacht blijft beperkt tot de mate van natuurlijke afbraak. Die wordt bepaald op basis van de producten die in de bodem uit de vervuiling ontstaan. De hoeveelheid ervan neemt af omdat er geen vervuiling meer uit de kern stroomt.

Reageer op dit artikel