nieuws

Subsidie voor nieuwe woon/zorgprojecten

bouwbreed

Per 1 oktober komen vernieuwende projecten op het gebied van wonen en zorg in aanmerking voor subsidie. Op die datum gaat de Woonzorgstimuleringsregeling van de Ministeries van VROM en VWS van start.

Doel van deze regeling is zo veel mogelijk vernieuwende combinaties van wonen, zorg en dienstverlening te bevorderen. Een divers en op maat gesneden aanbod van woonzorg-arrangementen maakt het ouderen, gehandicapten of andere zorgbehoevenden mogelijk langer zelfstandig te blijven wonen. De Woonzorgstimuleringsregeling geldt voor een periode van drie jaar en is vooral gericht op de samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen. De eenmalige bijdrage aan een project kan oplopen tot maximaal 1 miljoen gulden. In totaal heeft staatssecretaris Remkes van VROM 130 miljoen gulden beschikbaar.

Reageer op dit artikel