nieuws

Strengere eisen aan bouwen in de Noordzee

bouwbreed

Bouwwerken in het Noordzeegebied buiten de twaalfmijlszone worden aan veel strengere eisen gebonden. Het is de bedoeling dat hiervoor straks vergunningen moeten worden aangevraagd.

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van zo’n document is dat er een milieu-effectrapportage plaatsvindt. Is sprake van te veel schade aan het milieu dan kan het papiertje worden geweigerd. Om dit mogelijk te maken wil het kabinet de Wet beheer rijkswaterstaatswerken van toepassing verklaren op de open zee buiten de territoriale wateren. Tijdens een debat in de Tweede Kamer bleek deze week dat dit voorstel vrijwel zeker de eindstreep haalt. Aanleiding voor de strengere regelgeving is het plan van Delta Radio voor de bouw van zendmasten in zee. De Kamer voelde zich daardoor een kleine twee jaar geleden overvallen. Zij had geen mogelijkheden de bouwplannen (waarvan de uitvoering nog steeds niet is begonnen) te dwarsbomen, omdat voor het gebied buiten de territoriale wateren geen regels bestonden die dat mogelijk maakten. De Kamer vroeg om die reden aan staatssecretaris De Vries (verkeer) snel te komen met een oplossing. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken betekent dat voortaan het maken van vaste objecten buiten de territoriale wateren een toetsing moet ondergaan ‘met het oog op de bescherming van relevante openbare belangen’. Daarmee worden zowel het menselijk gebruik van de zee bedoeld als natuur en milieu. Richtsnoer voor het vergunningsbeleid is het regeringsstandpunt in de Vierde nota voor de waterhuishouding. Daarin staat dat verantwoorde economische ontwikkelingen in het Noordzeegebied in principe mogelijk blijven, maar dat het watersysteem van de Noordzee een zorgvuldige afweging van projecten vereist.

Reageer op dit artikel