nieuws

‘Schildersbranche moet onderhand echt af van reputatie seizoenbedrijvigheid’

bouwbreed

In groten getale kwamen de Brabantse schilders maandagavond naar het WTC-gebouw in Eindhoven. De meesten in tweedelig blauw, waar ze tien minuten later in de benauwde zaal al spijt van hadden. Een enkeling liet zich na afloop teleurgesteld ontvallen “weer eens niets nieuws te hebben gehoord”.

Wellicht zagen zij in het kenniscentrum de ‘compactbak’ over het hoofd. Dat is een uitvinding van schilder Marcel Boone uit Sittard. Hij ontwierp een afschermingssysteem voor de laagbouw, bestaande uit een aluminium frame waartussen winddicht en waterafstotend materiaal wordt gespannen. Het geheel staat op wielen en zoeft op de kracht van een boormachine in een vloek en een zucht overeind. De firma Lico Tec neemt de vinding in productie. Boone reageerde uiterst terughoudend in het vrijgeven van technische wetenswaardigheden, om de concurrentie niet wijzer te maken. “Wat hier staat is een prototype. Het scherm kan – afhankelijk van de hellingshoek – een gevel bedekken tot zes meter hoogte. We verwachten hem begin volgend jaar op de markt, voor een prijs tussen de vijf en achtduizend gulden. We mikken niet alleen op de schildersbranche, maar op de hele bouwsector.” De vinding van Boone is koren op de molen van de schildersbranche, die een aantal bijeenkomsten heeft belegd om het ’s winters doorwerken te stimuleren. Onder het motto ‘doorwerken in de winter, buiten gewoon goed’ werd maandagavond de eerste in Brabant gehouden. “Doorwerken moet”, hield E. van Hal van het Bedrijfschap Schildersbedrijf zijn gezelschap voor. “Continuïteit is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de sector, het imago, de vakopleiding en voor de kosten, vanwege het grotere spreidingsperspectief. We dienen het schilderswerk uit de sfeer van seizoenarbeid trekken. Ook wat de financiële druk betreft. Het wachtgeldfonds is immers op eigen benen komen te staan en werkgevers moeten de seizoenwerkloosheid nu zelf betalen.”

Inventief

Technisch vormt het doorwerken evenmin meer een probleem, vervolgde Van Hal hevig transpirerend in de snikhete zaal. “Er zijn afschermingssystemen, speciale kleding en een premieregeling. Doen we het niet, dan verwordt het schildersvak tot een marginale branche.” Schilders hebben bovendien te lang gewerkt met middelen waar ze niet om hebben gevraagd, nam bestuurslid E. Bruijnestijn van het Bedrijfschap het estafettestokje over. “Dat is ook onze eigen schuld, omdat er nooit een duidelijke vraag vanuit de branche is geweest. Als we iets willen hebben, moeten we zorgen dat we het krijgen. Is het er niet, omdat niemand het ooit heeft uitgevonden, dan moeten we zelf zo inventief zijn iets te bedenken. Het is toch te gek voor woorden, dat de tandarts mijn vulling binnen een paar seconden met ultraviolet droogt zodat ik een uurtje later weer een appeltje eet, terwijl schilderwerk ten minste 24 uur nodig heeft.” De meerkosten van het doorwerken zijn nog niet in kaart gebracht. Het Bedrijfschap is nu bezig met een onderzoek hiernaar. Het zoekt ondernemers die een productgerichte administratie voeren, zodat de onkosten er duidelijk uit te halen zijn. In de zwoele avond richting parkeergarage en in de beslotenheid van een handjevol collega’s werd de bijeenkomst geanalyseerd. “Het was weer niks vanavond. Dit hebben we vijf jaar geleden ook al gehoord. Ik had iets nieuws verwacht, maar we zijn er geen klap mee opgeschoten.”

‘Doorwerken is technisch geen probleem meer’

Reageer op dit artikel