nieuws

Rotterdam: ons IJburg ligt in het centrum

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam bracht onlangs het voorontwerp Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010 uit. Hierin maakt het stadsbestuur duidelijk waar de ruimtelijke prioriteiten voor de komende tien jaar liggen.

“Als we kijken naar de ontwikkeling van Rotterdam, dan doen we dat op drie niveaus”, vertelt directeur Stedelijke Ontwikkeling J. Schrijnen van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting. “We onderscheiden Rotterdam als woon- en leefstad, als onderdeel van de Zuidvleugel en als laatste kijken we naar Rotterdam als onderdeel van de Delta-metropool in Europees verband.” De eerste twee niveaus zijn voor de inwoners van Rotterdam van groot belang. De komende jaren staat ons een geweldige uitbreiding te wachten.” In en om het centrum van de stad, aan beide oevers van de rivier, worden in tien jaar ruim 15.000 woningen bijgebouwd. “Ik zeg wel eens: ons IJburg ligt in het centrum. Naast de komst van veel extra woningen, gaat ook de ontwikkeling van kantoren en voorzieningen in het centrum gewoon door. Het bekendste en belangrijkste voorbeeld hiervan is toch wel de Kop van Zuid.” Als Rotterdam op regionaal niveau wordt bekeken, valt de enorme binnenstedelijke Vinex- productie ook op. “Er worden toch zeker 70.000 woningen bijgebouwd. De helft hiervan is binnenstedelijk, de andere helft wordt in de uitbreidingslocaties gebouwd. Geen enkele andere gemeente in Nederland kijkt zo naar zijn centrum als dat wij doen.” Als laatste opvallende punt in het woningbouwprogramma van Rotterdam noemt Schrijnen het stedelijk vernieuwingsprogramma. “Er wordt bijzonder veel gesloopt in Rotterdam. Er zijn wijken waar de komende jaren vijfduizend woningen verdwijnen en waar even zoveel nieuwe woningen voor terug komen. Met Hoogvliet hebben we spannende plannen. We overwegen van de herontwikkeling van deze wijk een internationale bouwtentoonstelling te maken. Dat gaat dan tien jaar lang duren en vereist heel veel van ons. Maar dat zou het zeker waard zijn.” Om alle nieuwe bewoners van Rotterdam op te vangen is er tevens nieuwe infrastructuur nodig. “Er zijn diverse nieuwe metrolijnen in aanleg en we verwachten natuurlijk veel van Randstadrail. Verder staat de vernieuwing van het Centraal Station en zijn omgeving op het programma. Zodra we zeventig procent van de Kop van Zuid klaar hebben starten we daar mee. En over vijf jaar is de noordkant van de stad aan de beurt.”

Reageer op dit artikel