nieuws

‘Rendement onder druk door personeelsprobleem’

bouwbreed Premium

“Het personeelstekort is een wezenlijk probleem voor een bouwonderneming, ook voor HBG”, zegt mr. drs. Paul J.J. Leliefeld, interimdirecteur P&O van de Hollandsche Beton Groep (HBG). Met onder andere gerichte wervingscampagnes, goede afspraken met onderaannemers en ‘professionele’ werkplanningen probeert HBG het tekort aan mensen zoveel mogelijk in te dammen. “Ik voorzie dat het probleem in de toekomst nog groter wordt.”

HBG Bouw en Vastgoed telt momenteel zeventig tot tachtig vacatures voor administratieve functies. Op de bouwplaats is het tekort vele malen groter. “Maar”, zo tekent Leliefeld aan, “dat ligt wat genuanceerder.” Het streven van HBG is 85 procent eigen personeel aan het werk te hebben. De resterende vijftien procent moet uit een flexibele schil van inleenkrachten bestaan. De praktijk is anders: van de duizend bouwplaatsmedewerkers zijn ongeveer driehonderd tot driehonderdvijftig inleners. “Dat is dus 30 procent. Geen ideale situatie.” Werken met veel inleners gaat volgens Leliefeld niet alleen ten koste van de kwaliteit, de aansturing is veel complexer. “Steeds opnieuw moet het werk worden uitgelegd en gecontroleerd. Dat kost tijd. En dus geld.”

Loslopen

Dat het tekort aan personeel zich nu zo hevig doet gevoelen, is volgens Leliefeld ook de bouw zelf aan te rekenen. Te lang is de houding er een geweest van ‘het zal wel loslopen’ en ‘we klaren de klus wel’. “Maar nu lopen we tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan.” NBM Amstelland heeft wat hem betreft de knuppel in het hoenderhok gegooid. Dat bedrijf heeft de moed gehad hardop toe te geven dat de personeelsproblematiek een remmende werking heeft op de winstcijfers. Leliefeld: “Ze hebben gelijk. Je doet het als ondernemer goed als je op de bouw van een huis van honderdduizend gulden 2500 gulden winst voor belastingen noteert. Maar het mag duidelijk zijn dat het rendement in deze economische hoogconjunctuur veel hoger had kunnen en moeten zijn.”

Professioneler

HBG probeert het tij te keren door wat Leliefeld noemt werkvoorspellingen professioneler aan te pakken. “Dat betekent dat we zorgvuldiger werk moeten acquireren en ons bij werken ook op de langere termijn afvragen hoeveel en vooral ook wat voor personeel we nodig hebben. Daarbij betrekken we ook onze partners, de onderaannemers, die zo precies weten wat er wanneer van ze wordt verwacht.” Daarnaast is de bouwer begonnen met gerichte wervingscampagnes. Zo draaide er deze zomer een reclamespot op Radio Rijnmond. “Daarin presenteerden we HBG als een betrouwbare werkgever. Het heeft wel wat reacties opgeleverd, ja.” Ook heeft HBG de medewerkers gevraagd hun eigen netwerk aan te spreken. Voor iedere nieuwkomer die de proeftijd doorstaat, ontvangt de medewerker een aanbrengbonus van vijfhonderd gulden.

Sceptisch

Sceptisch is Leliefeld over het inhuren van buitenlandse bouwploegen. “Je moet daar heel selectief mee omgaan. Deze mensen hebben een intensieve begeleiding nodig. Je moet je afvragen of het dan financieel nog zinvol is ze hier naar toe te halen.” Meer ziet de interimdirec- teur in optimalisatie van de productiemethoden en imagoverbetering van de hele bedrijfstak. “Dat laatste kunnen we niet alleen. Maar om jongeren voor de bouw te interesseren, is het wel heel hard nodig.”

Reageer op dit artikel