nieuws

Remkes wil af van systeem grondquota op Vinex-locaties

bouwbreed

Staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) wil af van het grondquota-systeem dat gemeenten hanteren. Dat werkt in zijn ogen remmend op kwaliteitsverbeteringen en kostenverhogend voor hoogbouw op nieuwbouwlocaties. Verder wil hij weinig kwijt over de nieuwe grondpolitiek die de regering voorbereidt.

De bewindsman is ontevreden over het grondquota-systeem dat veel gemeenten op de Vinex-locaties hanteren. Daarmee probeert het grondbedrijf winsten op grond af te romen en te gebruiken voor de financiering van openbare voorzieningen. Het systeem kent echter een aantal eigenaardigheden, met als gevolg dat bijvoorbeeld een luxe badkamer of groter woonoppervlak onevenredig wordt afgestraft en doorwerkt in de verkoopprijs. “In sommige gevallen werkt het systeem ook remmend op hoogbouw”, vertelt Remkes. Gemeenten eisen een relatief grote bijdrage van ontwikkelaars, omdat het bij hoogbouw om veel woonoppervlak op een kleine ruimte gaat.

Kortzichtig

De staatssecretaris stoort zich dan ook aan de kortzichtige reactie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten om zich niet te bemoeien met het huidige systeem. “Het is wel erg gemakkelijk om meer geld en instrumenten te vragen. Ik ben niet van plan de gemeente verder als institutie op te tuigen.” In de begroting van VROM is geen woord te vinden over grondbeleid. Minister Pronk kondigde tijdens de toelichtende persconferentie aan dat het kabinetsstandpunt half december, tegelijk met het verschijnen van de Vijfde nota ruimtelijke ordening, bekend wordt gemaakt. Verder huldigt hij het standpunt ‘Houd je mond over grond’.

Doorschemeren

Minister Pronk weigert dus iets te zeggen over de inhoud, maar laat doorschemeren dat het hoe dan ook anders moet. Een grondheffing, waarbij ontwikkelaars verplicht meebetalen aan openbare voorzieningen, lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Staatssecretaris Remkes waarschuwt dat ook het verschijnen van een nota nog weinig oplost. “Een nota is nog geen wet en heeft geen rechtsgeldigheid.” Er zal nog zeker één tot twee jaar overheen gaan voordat het nieuwe grondbeleid is ingevoerd. “Slechts de vraag welke doelen worden gediend, staat daarbij centraal”, aldus de staatssecretaris.

Reageer op dit artikel