nieuws

Randweg Beverwijk niet zonder rijksbijdrage

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk verlangen alsnog een bijdrage van het Rijk voor de aanleg van de Westelijke Randweg.

Verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid in met name Beverwijk maken de aanleg van de weg volgens alle partijen noodzakelijk. Het project Westelijke Randweg werd in 1995 opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). De aanleg zou plaatsvinden na 2003. Onlangs heeft het Rijk provincie en gemeenten laten weten dat de weg niet meer wordt opgenomen in het nieuwe meerjarenprogramma. Volgens de gezamenlijke stuurgroep overstijgt de randweg echter het lokale belang en moet ook de rijksoverheid zijn verantwoordelijkheid nemen. De aanleg van de randweg is al vele jaren een heet hangijzer. In Beverwijk en Heemskerk is de aanleg van de weg bepaald niet onomstreden. Daardoor kwamen lange tijd de plannen niet van de grond. Onder druk van het provinciebestuur werd een stuurgroep geformeerd om de plannen alsnog gerealiseerd te krijgen. De Westelijke Randweg zou in 2005 gereed moeten zijn.

Reageer op dit artikel