nieuws

Randstad kan nog verder uitbreiden

bouwbreed Premium

Het bedrijfsleven in de Randstad heeft nog voldoende mogelijkheden uit te breiden ondanks de dagelijkse files. Dat beweren de Kamers van Koophandel in dit verstedelijkte gebied.

“De Randstad is nog lang niet vol. Het is maar hoe je de ontwikkeling ervan vormgeeft”, meent J. van Iersel, voorzitter van de Kamer van Koophandel Haaglanden. Het belang van verdere groei is volgens hem groot. “In de Randstad zit nu eenmaal 60 procent van de bedrijven.” De Kamers van Koophandel van Amsterdam, Haaglanden, Rijnland, Rotterdam en Utrecht hebben gisteren hun rapport ‘De Randstad: kiezen voor nieuwe dynamiek’ gepresenteerd. Om de concurrentie met andere metropolen aan te gaan, willen ze de huidige economische centra in de Randstad verder ontwikkelen. Ook moet er ruimte komen voor nieuwe verkeersknooppunten met bedrijfslocaties. Deze wensen leiden volgens de kamers niet tot nog meer verkeersproblemen. Al eerder is geopperd het zakelijke verkeer en goederenvervoer voorrang te geven op de autosnelwegen en doorgaand en regionaal verkeer te scheiden. Bovendien kunnen langere files worden voorkomen door de juiste keuzes te maken voor groeicentra. In het rapport wordt dan ook gepleit voor intensiever gebruik van de huidige bedrijvenlocaties, die bijvoorbeeld dicht bij stations zijn gesitueerd. Nieuwe verkeersknooppunten en bedrijvenparken moeten in de verdere groei voorzien. Van Iersel: “We hebben hier nog geen volledig plan voor gemaakt. Maar totaal zijn zeker nog twaalf nieuwe locaties nodig.”

Reageer op dit artikel