nieuws

Pronk: Nederland grijze brij door ruimteclaims

bouwbreed

Nederland mag geen uniforme grijze brij worden. Minister Pronk van Ruimtelijke Ordening waarschuwt dat de verschillen tussen stad en platteland en tussen de landsdelen dreigen te vervagen. De toenemende economische groei versterkt dat effect, constateert de bewindsman in een toelichting op de begroting van VROM voor 2001.

Om de positie van de steden te versterken is op deze Rijksbegroting voor het eerst een miljard gulden gereserveerd voor de versterking van de zes netwerksteden. De Vijfde Nota pleit voor de ontwikkeling van deze stedelijke agglomeraties en Pronk heeft daar al budget voor zeker gesteld in het Fonds voor Economische Structuurversterking. Het miljard komt te zijner tijd beschikbaar voor Delta-Metropool (de vier grote steden), Brabantstad, Maastricht-Heerlen-Aken-Luik, Knooppunt Arnhem- Nijmegen, Twente en Groningen-Assen. Pronk benadrukt dat het hele tijdschema voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening vastligt. Het Kabinet hakt de laatste vrijdag van dit jaar de laatste knopen door. “Daar is nog een flink aantal stevige politieke discussies voor nodig. Maar nog dit jaar zal de nota verschijnen”, belooft de minister. Pronk geeft toe zich te hebben verkeken op het schrijven van de nota. “Ik ben verrast door de intensiteit van het overleg dat nodig is. Ik ben meer het type van aan de touwen hangen en trekken, maar besef dat deze beleidsnota kansloos is zonder draagvlak.”

Steden

Een eventueel vertrek van de minister naar de Verenigde Naties zal geen roet in het eten gooien, beweert Pronk. Het is echter de vraag of een nieuwe minister geen nieuwe accenten zal willen leggen. Bovendien moeten, na het uitkomen van de nota, nog alle onderhandelingen volgen over de aanwijzing van nieuwe bouwlocaties en het afbakenen met contouren. Volgens Pronk moet de nadruk komen te liggen op versterking van de steden. Het vernieuwen van binnensteden is voor veel bewoners een ingrijpende zaak. Om bewoners daar beter bij te betrekken en de stedelijke vernieuwing beter te laten verlopen is voor de komende vier jaar nog eens 175 miljoen gulden uitgetrokken. Dat is bovenop de ruim 10 miljard gulden voor de herstructurering van oude binnensteden en oude wijken. Voor de aanleg van zes HSL-stations en investeringen in de omgeving daarvan had VROM al 540 miljoen gulden gereserveerd. Daar komt 200 miljoen gulden bij. Ook het platteland verdient volgens de minister bescherming tegen de oprukkende steden. Hij hoopt door samen met gemeenten en provincies rode en groene contouren te trekken de steden compacter te maken en het platteland groen te houden. “De economische groei roept overal tegelijk ongeveer dezelfde behoefte op. Het gevolg is dat de verschillen in Nederland dreigen te verdwijnen.” De minister heeft afgelopen jaar alle ruimteclaims geïnventariseerd en moest tot de conclusie komen dat die de grootte van Nederland overstijgen. om alle claims te honoreren. “Dat betekent kiezen en combineren van functies”, vindt Pronk.

Grond

In de begroting is te lezen dat de afgelopen twintig jaar ruim 800 vierkante kilometer landbouwgrond en bijna 300 vierkante kilometer natuurlijk terrein is verdwenen. Deze ruimte is voor meer dan de helft gebruikt voor bebouwing en verkeersinfrastructuur.”

Verschillen vervagen door economische groei

Reageer op dit artikel