nieuws

Projectdirecteur Westerschelde stapt per direct op

bouwbreed Premium

Projectdirecteur ir. H. de Jonge van de Combinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) heeft met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd. Zijn opvolger wordt ir. R. de Leeuw van HBG. Het personeel van KMW reageert geschokt en teleurgesteld op het onverwachte vertrek van De Jonge.

In een brief aan het personeel laat De Jonge weten dat er tussen de Raad van Bestuur van KMW en hem “onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn ontstaan over de organisatie en de invulling daarvan”. Na rijp beraad en in overleg met de Raad van Bestuur heeft hij besloten zijn functie als projectdirecteur, belast met de dagelijkse leiding van het werk, met ingang van heden neer te leggen. In zijn brief dankt hij de medewerkers van KMW voor de steun en toewijding die hij gedurende de afgelopen vier jaar ondervond. “Hoewel ik het bovengenoemde besluit op grond van rationele overwegingen heb genomen, kennen jullie me goed genoeg om te weten dat ik KMW met bloedend hart zal verlaten.” De projectdirecteur was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Teleurgesteld

Volgens woordvoerder Kraaijenbrink van KMW is het onverwachte vertrek van de manager hard aangekomen bij het personeel. “De medewerkers hebben in een periode van vier jaar intensief samenwerken achter de rug. Het is voor hen afwachten hoe de nieuwe projectdirecteur de zaken aanpakt. Zonder enige uitzondering betreuren ze het vertrek van De Jonge.” Zijn vertrek heeft volgens een verklaring van de Raad van Bestuur van KMW niets te maken met de openheid, waarmee De Jonge drie weken geleden in Cobouw sprak over de aanzienlijke vertraging die het boorproces inmiddels heeft opgelopen. Daarin stelde de projectdirecteur dat het boren “zeker een jaar langer zal duren dan aanvankelijk was berekend”. Een financiële strop, hoewel De Jonge geen kijkje in de boekhouding gaf. De werkelijke omvang valt immers pas aan het eind van het project te becijferen. Het aannemersconsortium KMW – een samenwerkingsverband van BAM Infrabouw en Heijmans en Voormolen Bouw uit Nederland, Franki uit België, Philipp Holzmann en Wayss & Freytag uit Duitsland – moet volgens het contract een boete betalen van drie ton voor elke dag dat het project te laat wordt opgeleverd, met een maximum van 30 miljoen gulden. De geplande opleverdatum staat op 13 maart 2003. De Raad van Bestuur verklaart dat “het onoverbrugbare verschil van inzicht”, waar De Jonge over spreekt, zijn oorsprong vindt in de toekomstige samenwerking met R. de Leeuw van de HBG-Groep. Al eerder was besloten de projectdirectie met één man uit te breiden, omdat de tegenslagen in het boorproces niet alleen financiële schade berokkenen, maar ook leiden tot een verhoogde werkdruk onder leidinggevenden.

Werkdruk

De Raad van Bestuur stelde De Leeuw als versterking van de projectdirectie aan, ter vermindering van de werkdruk. De aannemerscombinatie stelde zich twee projectdirecteuren voor, die aanvullend op elkaar zouden kunnen werken. Ondanks meerdere gesprekken tussen De Jonge, De Leeuw en de Raad van Bestuur is het niet gelukt tot afspraken te komen over een goede taakverdeling, zo laat de Raad van Bestuur in een brief aan het management weten.

Tweekoppig

De Jonge trok daaruit zijn conclusies en kondigde aan met onmiddellijke ingang zijn functie neer te leggen. Vrijwel direct daarna benoemde de Raad van Bestuur Rob de Leeuw tot nieuwe projectdirecteur. Hij vervult deze taak sinds gisteren. De Raad van Bestuur blijft vasthouden aan een tweekoppige projectdirectie en gaat de komende weken op zoek naar een tweede directeur om de organisatie te versterken.

Reageer op dit artikel