nieuws

Principiële kwestie

bouwbreed

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft met het schrappen van zeshonderd woningen in de Nijmeegse nieuwbouwwijk De Waalsprong een wijs besluit genomen. Het blijft weliswaar zuur voor de gemeente dat alsnog een streep wordt gehaald door plannen die allang in voorbereiding zijn en waarvoor al jaren geleden contracten werden gesloten.

Maar het gaat hier om een principiële kwestie. Voor het eerst wordt duidelijk gekozen voor de waterhuishouding. Met de bouw van de nieuwbouwwijk dreigde een gevaarlijke situatie te ontstaan. De Waal zou bij hoog water in een trechter stromen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Terecht heeft De Vries er nu voor gekozen het rivierwater op deze plek meer ruimte te geven. Nijmegen hoeft niet te treuren, want het krijgt alle kosten van de overheid vergoed. Bovendien zal ook deze gemeente moeten erkennen dat de staatssecretaris zich terecht baseert op nieuwe inzichten. De tijd is voorbij dat wateroverlast werd tegengegaan door enkel dijken te verhogen. De Vierde nota voor de waterhuishouding en recent het advies van de Commissie waterbeheer 21ste eeuw, geven nadrukkelijk aan dat het water in Nederland meer ruimte moet krijgen om te voorkomen dat we natte voeten krijgen. Gezien het standpunt van De Vries over De Waalsprong is het echter wel vreemd dat de staatssecretaris niet van plan is de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Oolderveste in Roermond een strobreed in de weg te leggen. Het gaat hier om de bouw van 8500 huizen in het winterbed van de Maas. Het plan is in het rapport van de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw genoemd als voorbeeld van hoe het niet moet. De Vries wil desondanks niet ingrijpen omdat het vorige kabinet alle plannen in de uiterwaarden van de Maas onder de loep heeft genomen en heeft besloten Oolderveste te laten doorgaan. De staatssecretaris meent dat ze om die reden nu niets meer kan doen. Dat is merkwaardig, want ook in dit geval kan zij zich beroepen op veranderende inzichten. Het vorige kabinet kon immers nog niet beschikken over het advies van de Commissie waterbeheer 21e eeuw. De nieuwbouw zal ervoor zorgen dat de uiterwaarden van de Maas op deze plek minder water kunnen bergen. Het risico bestaat dat daardoor stroomafwaarts problemen ontstaan. Het zou de principiële discussie over de toekomstige waterhuishouding ten goede komen als De Vries zich ook in het geval van Oolderveste niet langer verschuilt achter afspraken gemaakt door een vorig kabinet.

Reageer op dit artikel