nieuws

‘Plof’ zei de sluis

bouwbreed

Eén van de merkwaardigste waterbouwkundige werken in Nederland is de plofsluis bij Nieuwegein. Die werd met de aanleg van het Amsterdam- Rijnkanaal in de jaren dertig van de twintigste eeuw gebouwd.

Dat kanaal doorkruiste namelijk de Hollandse Waterlinie en het gevaar bestond dat daardoor al het inundatiewater waarmee gebieden onder water moesten worden gezet, zou weglopen naar het IJsselmeer. Om dat te voorkomen, werd bij Nieuwegein een reusachtige bak van gewapend beton boven het kanaal gelegd. De bodem van die bak werd er bij een dreigende vijandelijke aanval met springstof uitgeblazen. Het zand en stortsteen waarmee de bak was gevuld damde vervolgens het kanaal af. De sluis is dus eigenlijk een soort instant-dam. De plofsluis werd in het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog voltooid en heeft nooit dienstgedaan. Kort na de oorlog verloor de Nieuwe Hollandse Waterlinie immers definitief haar militaire functie. In de loop der jaren ondervond de scheepvaart steeds meer hinder van het bouwwerk, met wanden die op sommige plaatsen meer dan twee meter dik waren. Slopen bleek echter zo ingrijpend en kostbaar, dat Rijkswaterstaat ervoor koos het kanaal om de sluis heen te leggen. Sindsdien ligt de betonnen mastodont werkeloos boven een loos stukje Amsterdam-Rijnkanaal. Een schietvereniging heeft inmiddels bezit genomen van de ruim tien meter hoge en 26 meter brede betonnen bak.

Reageer op dit artikel