nieuws

Nieuwe cursus basisveiligheid volledig toegesneden op bouwbedrijf

bouwbreed

Eindelijk heeft de bouw zijn eigen basisveiligheidscursus. Inclusief op de bouw toegesneden vaste eindtermen. De nieuwe tweedaagse cursus wordt afgesloten met een examen dat aansluit bij de eisen van de VGM Checklist Aannemers (VCA).

Twee jonge ondernemers, drs. Jeroen Meerum Terwogt (28) en ing. Pieter de Boer (29) – van MT&V Opleidingen in Amsterdam – hebben voor elkaar gekregen wat andere, veel grotere en invloedrijkere partijen in de bouw tot op heden hebben laten liggen: een volledig van a tot z op de bouw toegesneden veiligheidscursus. Woensdag is de eerste (in-company) cursus van start gegaan bij Coen Hagendoorn Bouw in Huizen. In plaats van verbaasde gezichten van “waar gaat dit over?” en “wat moet ik hiermee?”, zoals gebruikelijk bij de gangbare, aan de petrochemie ontleende cursus, waren de reacties zonder meer positief. De nieuwe leerstof voorziet in situaties en opgaven die werknemers in de bouw maar al te goed herkennen.

Zand strooien

Geen nutteloze weetjes meer in je hoofd stampen. Een timmerman hoeft niet te weten wat een slagsleutel is. Maar hij moet wel de risico’s kennen van trapgaten en liftschachten. Zand strooien op steigerdelen? Heel normaal in de petrochemie. Dat voorkomt uitglijden. Maar in de bouw is zand strooien in de ogen van collega’s die beneden je staan te werken natuurlijk krankjorum. Het onderwerp ‘bouwlift’ komt in de oude cursus niet voor, terwijl hiermee jaarlijks minstens één dodelijk ongeval gebeurt. Zo zijn er legio verschillen aan te wijzen tussen de invulling van VCA-norm zoals die indertijd door de petrochemische industrie is ontwikkeld en de nieuwe varianten die specifiek op de bouwpraktijk zijn gericht. Eén variant heeft betrekking op de b&u, de tweede is afgestemd op de Civiele Betonbouw (cbb). Aan een gww-variant wordt gewerkt. Hier liggen voor MT&V grote kansen, besloten Meerum Terwogt en De Boer anderhalf jaar geleden. Zij gingen zich inzetten voor een betere aansluiting van de bestaande basisveiligheidscursus op de bouwpraktijk. Naast het verzorgen van opleidingen houden de twintig medewerkers van het bedrijf zich bezig met organisatieadvies en werving en selectie van uta-personeel. Kiwa schaarde zich als eerste achter het idee. Vervolgens moest een waarborgcommissie worden samengesteld om de vakbekwaamheidseisen te bepalen. “Dat was het moeilijkste”, vertelt Meerum Terwogt. “Niemand kreeg de partijen bij elkaar. Het is ons gelukt, maar we hebben er wel anderhalf jaar over gedaan.” Overeenkomstig het poldermodel bestaat deze commissie uit vertegenwoordigers van de kant van opdrachtgevers (Rijkswaterstaat en DSM), aannemingsbedrijven (VOC Betonbouw, NBM Amstelland en Rasenberg Beheer) en werknemers (CNV).

Richtlijn

De vakbekwaamheidseisen en de nieuwe op de bouw gerichte eindtermen zijn vastgelegd in een richtlijn. Het cursusboek is geschreven door De Boer, aangevuld en becommentarieerd door een leescommissie waarin Aboma+Keboma en de BAM zitting hadden. Aboma+Keboma zorgt tevens voor de docenten. (“Daar zijn we trots op.”) Helicon in Velp neemt de examens af. MT&V hanteert twee tarieven: 775 gulden voor individuele inschrijvers; voor in-company cursussen bij bedrijven berekent de instelling vanaf 575 gulden per persoon.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels