nieuws

Netelenbos durfde niet verder af te dingen op HSL

bouwbreed

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat achtte het in juli – na maanden van onderhandelen – onverantwoord nog langer door te gaan met het afdingen op de prijs voor de onderbouw van de HSL-Zuid. Na overleg met minister Zalm van Financiën en de landsadvocaat besloot zij haar handtekening te zetten onder het contract ter waarde van 4,4 miljard gulden.

Dit zegt Netelenbos in een interview met Cobouw over de begroting van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2001. Zij was bang dat verder onderhandelen de prijs voor de supersnelle spoorlijn van Amsterdam via Rotterdam naar de Belgische grens niet zou drukken, maar juist een averechts effect zou hebben. “Ik had toen al alles gedaan.” Met het definitieve contract had Netelenbos bijna twee miljard gulden afgepingeld van het bedrag dat de aannemers in eerste instantie vroegen voor de onderbouw. Ze ging echter wel zeshonderd miljoen gulden over het budget dat de Kamer beschikbaar stelde. Bovendien had ze gerekend op een aanbesteding die honderden miljoenen gunstiger uitpakte. Dat geld had ze willen gebruiken voor het opvangen van andere tegenvallers binnen het megaproject. In de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 2001 is het budget voor de HSL-Zuid bijgesteld tot 10,179 miljard gulden. Die voor dit jaar bevatte nog een taakstellend budget van 8,778 miljard.

Milder

Hoewel Netelenbos vorig jaar uitviel naar de bouwwereld omdat de prijzen volgens haar te hoog waren, is zij nu, ondanks de budgetoverschrijding, milder gestemd. “De HSL is een innovatief project met veel onzekerheden. Het is inmiddels overheidsbeleid alle risico’s bij de uitvoerende partij te leggen. Voor de bouwers betekende dit dat ze een onzeker traject in moesten. Daarvoor zijn ze huiverig en vragen ze ook een prijs. Het is geen routinekwestie. Dat zie je ook bij de Westerscheldetunnel, waar de aannemers als gevolg van tegenslagen hun marge al kwijt zijn.” Over het algemeen is Netelenbos op dit moment niet ontevreden over de prijzen waarmee de bouwwereld komt bij aanbestedingen. “Het resultaat wisselt heel erg, maar het nijpende arbeidstekort vertaalt zich niet over de hele linie in hogere biedingen. Zo is de boortunnel onder het Groene Hart meegevallen en dat is nu niet het meest simpele project. Alleen bij de waterbouwsector is op dit moment sprake van een opwaartse prijsstelling. Daar zijn de prijzen trendmatig hoger.”

Op pagina 3:

Netelenbos blijft bij bestaand spoor HSL-Oost.

Reageer op dit artikel