nieuws

Melodrama Oosterheem: vraagtekens bij goed bestuur

bouwbreed Premium

De ontsluiting van een nieuwe woonwijk aan het toeval overlaten, dat lijkt geen toonbeeld van goed bestuur. De gemeente Zoetermeer heeft daarmee de problemen rond Oosterheem over zichzelf afgeroepen.

De tegenstanders van de Zoetermeerse Vinex-locatie Oosterheem hebben er een nieuwe bondgenoot bijgekregen. Buurgemeente Bleiswijk heeft zich in het juridisch steekspel rond de bouwlocatie gemengd. Vraagtekens van Bleiswijk over de ontsluiting van de nieuwe woonwijk zorgden ervoor dat de rechtszaak over de bouwlocatie met een week is verdaagd. Aanstaande donderdag wordt het in het Haagse Paleis van Justitie voor Zoetermeer, marktpartijen, bouwers en aspirant kopers erop of eronder. Een happy end van dit inmiddels tot melodrama uitgegroeide verhaal lijkt echter nog lang niet in zicht.

‘Tegenstanders’

Omstreeks deze tijd zouden de eerste woningen op de Zoetermeerse Vinex-locatie Oosterheem worden opgeleverd. Zouden, want het enige wat het afgelopen jaar op de bouwplaats ten oosten van Zoetermeer flink groeit, is onkruid. Gemeente, marktpartijen en bouwers zijn al een jaar verstrikt in een juridisch steekspel met ‘tegenstanders’ van Oosterheem. Tegenstanders tussen aanhalingstekens, want de bezwaarmakers, bewoners en bedrijven aan de Zegwaartseweg hebben steeds bij hoog en laag volgehouden dat zij in principe niet tegen de komst zijn van zevenduizend huizen in hun achtertuin. Wat zij van de gemeente Zoetermeer wilden en nog steeds willen is duidelijkheid over de toekomst van hun bedrijven en helderheid over de ontsluiting van Oosterheem. De summiere toezegging van het gemeentebestuur dat zij hun nering – tuincentra en opslag van materialen – gewoon kunnen voorzetten, achten zij onvoldoende. De bedrijven vrezen vooral problemen op het moment dat zij nieuwe machines aanschaffen en daarvoor vergunning in het kader van de hinderwet moeten aanvragen. De nieuwe buren kunnen, zo is de visie van de bedrijven, dan wel eens roet in het eten gooien met als gevolg dat de bedrijfsvoering op termijn op de tocht komt te staan. Zoetermeer heeft tot dusverre keihard geweigerd hierover met de bezwaarmakers rond de tafel te gaan zitten. In plaats daarvan heeft de gemeente, conform de eisen van de rechtbank, de juridische procedures in de steigers gezet om de bouw toch mogelijk te maken. Ook de ontsluiting van Oosterheem via de Zegwaartseweg is een teer punt. De weg is nu al een drukke sluiproute voor verkeer uit de richting Boskoop / Benthuizen. De verkeersdruk zal met de komst van Oosterheem alleen maar toenemen. Gedeeltelijk afsluiten, wat Zoetermeer wil, vinden de bewoners en bedrijven echter geen optie omdat daarmee wederom de bedrijfsvoering in gevaar komt.

Bleiswijk

Dit is in een notendop de problematiek waardoor de bouw van de Vinex- locatie nu al een jaar stil ligt. De kosten lopen inmiddels in de tientallen miljoenen guldens. En de aspirant-kopers zien het einde van het jaar snel naderbij komen en daarmee hun kans op een huis, voor dezelfde prijs en voorwaarde als in 1999, met dezelfde snelheid afnemen. Immers, de marktpartijen en bouwers hebben dit aanbod gedaan met als ontbindende voorwaarde dat dan wel in 2000 met de bouw wordt begonnen. Die kans lijkt kleiner geworden nu vorige week plotseling buurgemeente Bleiswijk zich aan het juridisch front heeft gemeld. Bleiswijk zet vraagtekens bij een tijdige ontsluiting van Oosterheem via de nog aan te leggen Verlengde Australiëweg en aansluiting op de N209. Deze weg mondt uiteindelijk uit op de A12 bij Bleiswijk. Volgens Bleiswijk moet hiervoor eerst het huidige viaduct worden gereconstrueerd. Nu al ontstaan hier de dagelijkse files, onder andere door de aanwezigheid van het veilingcomplex in Bleiswijk. Meer verkeer van Oosterheembewoners is volgens Bleiswijk dan ook uit ten boze. Eveneens is het volgens Bleiswijk onduidelijk of het ministerie van Verkeer en Waterstaat hier geld voor beschikbaar heeft. De twijfels van Bleiswijk kreeg de rechtbank te horen via een brief van de gemeente aan de advocaat van de bezwaarmakers. Met deze actie dreef Bleiswijk Zoetermeer in de gordijnen. De rechter verdaagde de zitting tot aanstaande donderdag. Hij wil Bleiswijk zelf over de kwestie aan de tand voelen en ook Zoetermeer en marktpartijen hadden behoefte aan een adempauze. Woedende en teleurgestelde gezichten waren na afloop van de verdaagde zitting het gevolg. Voorafgaand was iedereen nog zo hoopvol gestemd. Zoetermeer zou nu immers wel alles voor elkaar hebben. Maar voor de zoveelste keer kwam men van een koude kermis thuis. De aanval van Bleiswijk wordt als een dolksteek in de rug ervaren maar past in feite naadloos in het scenario van het melodrama dat Oosterheem inmiddels is geworden. Zoetermeer heeft in het recente verleden met vijandelijke grondaankopen in Bleiswijk op het stadhuis aldaar geen vrienden gemaakt. Bleiswijk zag zijn kans schoon om grote buur Zoetermeer een hak te zetten en liet dat dus niet na.

Raad van State

Los van deze sentimenten, die op de achtergrond ongetwijfeld meespelen, kunnen vraagtekens worden gezet bij de verongelijkte reactie van Zoetermeer. Immers, twee jaar geleden uitte een gemeentewoordvoerder in Cobouw zelf nog zijn twijfels over de ontsluiting van Oosterheem via het Bleiswijkse viaduct. En in een breder kader: is er überhaupt wel voldoende aandacht voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken? Oosterheem staat wat dat betreft niet op zichzelf. Zo legde de Raad van State eerder dit jaar de bouw van de wijk Vathorst bij Amersfoort al stil omdat de ontsluiting ervan onvoldoende zou zijn. Die uitspraak kan voor Zoetermeer nog heel vervelende consequenties hebben. Want donderdag mag de rechter misschien de twijfels van Bleiswijk en van de bezwaarmakers van de Zegwaartseweg van tafel schuiven, in een hoger beroep, dat daar vast weer op zal volgen, speelt die uitspraak van de Raad van State ongetwijfeld een rol. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Mocht de afloop voor Zoetermeer desastreus zijn, dan zal de gemeente de Zwarte Piet vast bij de bezwaarmakers en buurgemeente Bleiswijk leggen.

Ten onrechte want het getuigt niet van goed bestuur wanneer iets wezenlijks als een goede ontsluiting van een nieuwe woonwijk min of meer aan het toeval wordt overgelaten.

Reageer op dit artikel