nieuws

Megabioscoop en discotheek in hart nieuwbouwwijk

bouwbreed Premium

“Noem mij één Vinex-locatie die een discotheek en een megabioscoop heeft. Leidschenveen heeft dat in het centrumgebied straks wel.” David Louwerse, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen kan zijn enthousiasme nauwelijks de baas. “Door de centrale ligging vlak langs de snelweg en goede ontsluiting met openbaar vervoer hebben we goud in onze handen.”

Zo’n zevenduizend woningen gaat Leidschenveen tellen. De bouw van de Vinex-locatie in het stadsgewest Haaglanden is aardig op streek. Louwerse verwacht met een jaar of twee uitgebouwd te zijn. Vandaar dat het Ontwikkelingsbedrijf, een publiek private samenwerking tussen de gemeente Leidschendam, de Nationale Investeringsbank en marktpartijen, de pijlen nu richt op de centrale voorzieningen voor de nieuwbouwwijk. Hiervoor is in de zogenoemde centrale zone achttien hectare beschikbaar. Het gebied ligt ingeklemd tussen de spoorlijn en de nieuwe provinciale weg de Zoetermeerse Rijweg (N249). Projectleider Erik Wiersema: “Bij het maken van het stedenbouwkundig plan, begin jaren negentig, is gekozen om ruimte te laten tussen de provinciale weg en de spoorlijn. Een bundeling van infrastructuur. De Zoetermeerse Rijweg strak langs de spoorlijn te leggen, werd dus van de hand gewezen omdat er dan één grote barrière zou ontstaan. Wat er precies moest gaan komen werd toen nog in het midden gelaten. Bedrijfsruimte zou tot de mogelijkheden behoren en in elk geval het winkelcentrum.” Nu, jaren later, noemt Wiersema deze stedenbouwkundige keuze van grote waarde. “De ontsluiting met aan de ene kant de provinciale weg en aan de andere zijde het toekomstige RandstadRail-station maakt de ligging van de centrale zone ijzersterk.”

Wonen en werken

Het plan dat voor de zone nu in de steiger staat behelst een gemengd gebied met zo’n 85.000 vierkante meter aan kantoren, ongeveer 360 woningen, een winkelcentrum, gezondheidscentrum, sportcentrum een kerk en kinderopvang. “Kortom ruimte voor wonen en werken.” Kees Christiaanse heeft voor de zone het stedenbouwkundig plan gemaakt. Het bouwprogramma is in twaalf clusters ondergebracht. Iedere cluster moet in ruime stroken groen komen te liggen. “De gebouwen liggen als kralen van een ketting aan de Zoetermeerse Rijweg. Langs deze weg zijn diverse waterpartijen gesitueerd, waardoor er in het openbare gebied veel ruimte is gecreëerd”, aldus de brochure over de centrale zone. Een belangrijk onderdeel van de de centrale zone vormt verder de realisering van ontspanningsmogelijkheden. Naast ruime sportfaciliteiten zijn er plannen voor horecavoorzieningen, een megabioscoop en een discotheek. Het Belgische bioscoopconcern Kinepolis wil een complex met veertien bioscoopzalen in de zone bouwen. De discotheek is een initiatief van een Leidschendamse ondernemer. De mogelijke komst van de megabioscoop heeft in de Haagse regio echter voor de nodige commotie gezorgd. Met name de gemeente Den Haag verzet zich met hand en tand tegen een dergelijke voorziening. Den Haag meent dat een megabioscoop in de centrale stad moet worden gebouwd en niet in een buitenwijk. Ook het stadsgewest Haaglanden deelt deze visie en studeert momenteel op een beleidsnota waarin het zogeheten leisure-segment regionaal op elkaar moet worden afgestemd. Louwerse kan zich oprecht boos maken over deze politieke bemoeizucht. “In plaats van dat we de handen op elkaar krijgen voor de wijze waarop wij de investeringen in de infrastructuur zoals de Randstadrail proberen te versterken zegt men keihard ‘nee’. Er liggen enorme kansen in dit gebied en het zou zonde zijn als die vastlopen in de lokale politiek.”

Vrije markt

Overigens verwachten Louwerse en Wiersema niet dat de komst van Kinepolis naar Leidschenveen wordt geblokkeerd. Louwerse: “Het bestemmingsplan laat het toe. We leven in een vrije marktsituatie dus de tegenpartij moet wel met hele goede argumenten komen willen ze dit kunnen tegenhouden. Kinepolis verwacht jaarlijks anderhalf miljoen mensen te trekken. In de wijde omtrek is er geen betere locatie voorhanden die zo wordt ontsloten als Leidschenveen. Ze willen zich niet voor niets hier vestigen.” Als alles loopt als de planning voorziet, moet de Centrale Zone rond 2007 klaar zijn. De nieuwbouwlocatie, nu nog grondgebied van Leidschendam, gaat echter, wanneer minister De Vries van Binnenlandse Zaken zijn zin krijgt, naar de gemeente Den Haag. Louwerse voorziet vooralsnog geen problemen: “Het ontwikkelingsbedrijf is een PPS-constructie waarin Leidschendam dertig procent aandeel heeft. De verkaveling is in kannen en kruiken. Ik zie niet in dat Den Haag als nieuwe partij deze rijdende trein nog kan stoppen.”

Reageer op dit artikel