nieuws

Meer klachten dumpen afval Drenthe

bouwbreed

Bijna een vijfde van de klachten die bij het provinciaal Centraal Meldpunt Milieuklachten (CMM) in Drenthe binnenkomen heeft betrekking op afvalstoffen. Vooral van het illegaal dumpen van onder andere bouw- en sloopafval is in toenemende mate sprake.

Dat vermeldt het jaarverslag van de provincie. Vorig jaar kreeg het CMM in totaal 649 milieuklachten- en meldingen binnen, variërend van stank, stof, geluidhinder tot water- en bodemverontreiniging. Een jaar daarvoor klaagden minder mensen en bedroeg dat aantal nog maar 573. Het aantal meldingen in die categorie afvalstoffen bedroeg vorig jaar 136, een toename van 35. Twintig klachten betroffen het storten van illegaal bouwafval; in 1998 was dat nog dertien keer het geval. De dader blijft niet zelden onbekend. Nadere maatregelen worden er vooralsnog niet genomen. “We zijn er wel heel serieus mee bezig”, aldus een woordvoerder van de provincie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels